Bij GGD test straat in Witmarsum zijn verschillende test-locaties ingericht om te testen vaak een 'bike and drive through' teststraat.

Testlocaties in Witmarsum – GGD teststraat Witmarsum

Sneltestlocatie Witmarsum

De dichtstbijzijnde teststraat locatie voor een sneltest in Witmarsum is COVIDtest Drachten. Deze testlocatie is gevestigd op Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten. Maak hieronder een afspraak:

Routebeschrijvingen snel test straat Witmarsum

Drive in met de auto naar teststraat

teststraat sneltest Witmarsum auto route

Drive in met de auto naar teststraat

 • Rijd naar het noordoosten op het Kerkplein, richting de Pingjumerstraat
 • Weg vervolgen naar de Arumerweg
 • Sla rechtsaf om op de Arumerweg te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Rijpenderlaan
 • Weg vervolgen naar de Hemerterlaan
 • Sla linksaf naar de Westergoawei/de N359
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Hendrik Algerawei
 • Sla linksaf en voeg in op de N31
 • Houd links aan en blijf op de N31
 • Neem afslag Drachten richting Drachten
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen in een teststraat Witmarsum zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar de teststraat voor een sneltest Witmarsum

commerciële corona test Witmarsum fiets route
 • Fiets naar het zuidwesten op het Kerkplein, richting het Schoolplein
 • Weg vervolgen naar de Van Aylvaweg
 • Sla linksaf om op de Van Aylvaweg te blijven
 • Sla linksaf richting de Harkezijl
 • Sla rechtsaf naar de Harkezijl
 • Weg vervolgen naar de Koudhusterdyk
 • Weg vervolgen naar de Marnedijk
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf naar De Marne
 • Sla linksaf naar de Oude Rijksweg
 • Weg vervolgen naar de Harlingerstraat
 • Weg vervolgen naar de Dijkstraat
 • Weg vervolgen naar de Marktstraat
 • Weg vervolgen naar de Jongemastraat
 • Weg vervolgen naar de Snekerpoort
 • Weg vervolgen naar de Snekerstraat
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Snekerweg
 • Weg vervolgen naar de Trije Dyken
 • Weg vervolgen naar de Tramstrjitte
 • Weg vervolgen naar de Ingenawei
 • Weg vervolgen naar de Tolhek
 • Weg vervolgen naar de Epemawei
 • Weg vervolgen naar de Schoonoord
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Harste
 • Sla linksaf naar de Worp Tjaardastraat
 • Houd rechts aan en blijf op de Worp Tjaardastraat
 • Weg vervolgen naar de Goeman Borgesiuslaan
 • Weg vervolgen naar de Berkenlaan
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Sytsingawiersterleane
 • Flauwe bocht naar links naar de Ath Bonninghaleane
 • Sla rechtsaf naar de Groenedijk
 • Flauwe bocht naar rechts richting de Grienedyk
 • Weg vervolgen naar de Grienedyk
 • Flauwe bocht naar links naar de Abbengawiersterdyk
 • Sla rechtsaf
 • Houd links aan
 • Sla rechtsaf naar de Ljouwerterdyk/de Meskenwier
  Ga verder op de Ljouwerterdyk
 • Ga rechtdoor op de Heechein
 • Weg vervolgen naar de Buorren
 • Sla rechtsaf naar de Kleef
 • Sla linksaf naar de Tsjerkebreed
 • Ga rechtdoor op de Kanadeeskestrjitte/de LF3
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla linksaf naar de Kleasterwei/de LF3
  Ga verder op de LF3
 • Weg vervolgen naar de Weaze
 • Weg vervolgen naar de Eastein
 • Sla rechtsaf naar de Beetsterdyk/de LF3
  Ga verder op de LF3
 • Weg vervolgen naar de Domela Nieuwenhuisweg
 • Sla linksaf bij de Swynswei
 • Weg vervolgen naar de Domela Nieuwenhuisweg
 • Weg vervolgen naar de Tolhekbuurt
 • Weg vervolgen naar de Beetsterweg
 • Flauwe bocht naar links om op de Beetsterweg te blijven
 • Weg vervolgen naar de Hoofdstraat
 • Weg vervolgen naar de Van Harinxmaweg
 • Weg vervolgen naar de Boppefjild
 • Weg vervolgen naar Het Zuid
 • Weg vervolgen naar de Burgemeester Wuiteweg
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Martin Luther Kingsingel
 • Weg vervolgen naar de Zuiderdwarsvaart
 • Sla rechtsaf naar de Uitgang
 • Sla linksaf naar Het Leger
 • Sla rechtsaf naar De Slag
 • Sla linksaf richting de Heideanjer
 • Sla rechtsaf richting de Heideanjer
 • Flauwe bocht naar links naar de Heideanjer
 • Sla linksaf naar de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Kraaiheide
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Wandelroute naar de snelteststraat Witmarsum

coronavirus test zonder vervoer vanuit Witmarsum
 • Loop naar het noordoosten op het Kerkplein, richting de Pingjumerstraat
 • Weg vervolgen naar de Arumerweg
 • Sla rechtsaf om op de Arumerweg te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts richting de Rijpenderlaan
 • Weg vervolgen naar de Rijpenderlaan
 • Weg vervolgen naar de Hemerterlaan
 • Flauwe bocht naar links om op de Hemerterlaan te blijven
 • Sla linksaf naar de Westergoawei/de N359
  Ga verder op de N359
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Provinciale Weg/de N359
 • Sla rechtsaf naar de Hottingawei
 • Weg vervolgen naar de Terp
 • Weg vervolgen naar Het Noard
 • Weg vervolgen naar Het Bosk
 • Sla linksaf naar de Van Sminialeane
 • Sla rechtsaf om op de Van Sminialeane te blijven
 • Weg vervolgen naar de Van Eijsingaleane
 • Sla linksaf naar de Sibadawei
 • Weg vervolgen naar de Aenkommewei
 • Sla linksaf naar de Iewei
 • Weg vervolgen naar de It Sn
 • Weg vervolgen naar de Kromwl
 • Weg vervolgen naar de Kleasterdyk
 • Sla linksaf naar de Froonackerdyk/de N384
 • Sla rechtsaf naar de Jeth
 • Weg vervolgen naar de Skillaerd
 • Weg vervolgen naar de Skillaerderdyk
 • Sla rechtsaf naar de Seerp van Galemawei
 • Sla linksaf naar de It Bosk
 • Weg vervolgen naar De Wl
 • Sla rechtsaf naar de Om E Terp
 • Sla linksaf
 • Ga rechtdoor op de Hoxwier
 • Sla linksaf naar de Hegedyk
 • Sla rechtsaf naar de Dekemawei
 • Weg vervolgen naar de Weidumerdyk
 • Sla linksaf naar de Brdyk
 • Sla rechtsaf naar de Oenemadyk
 • Sla linksaf bij de Marwertsterdyk
 • Sla rechtsaf richting de Legedyk
 • Sla linksaf naar de Legedyk
 • Weg vervolgen naar de Greate Buorren
 • Ga rechtdoor op het Hof
 • Sla rechtsaf naar de Swichumerdyk
 • Weg vervolgen naar de Ayttadyk
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Wergeasterdyk
 • Weg vervolgen naar de Nieuwe Leeuwarderweg
 • Weg vervolgen naar de Kerkbuurt
 • Weg vervolgen naar de Midsbuorren
 • Weg vervolgen naar de Rounwei
 • Weg vervolgen naar de Stkenwei
 • Ga rechtdoor op de Earnewarre
 • Sla linksaf naar de Sigerswld
 • Sla linksaf naar de Opperbuorren East
 • Weg vervolgen naar de Swartewei
 • Sla linksaf om op de Swartewei te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Kommisjewei
 • Weg vervolgen naar de Nijtap
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar links naar de Nijtap
 • Weg vervolgen naar de Folgeren
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Folgeralaan
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Waterlelie
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Noorderdwarsvaart
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf naar de Martena
 • Ga rechtdoor op de Butewacht
 • Flauwe bocht naar links naar de Tjaarda
 • Sla rechtsaf richting de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Zonnedauw
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar corona sneltest Witmarsum

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Corona test zonder auto Witmarsum openbaar vervoer alleen testen zonder klachten Witmarsum
 • Bus naar Heerenveen via Sneek
 • Loop naar Heerenveen, Busstation
 • Bus naar Drachten Sneldienst
 • Loop naar Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten, Nederland

GGD Testlocatie Witmarsum

GGD Witmarsum afspraak maken

Routes naar GGD Fryslân vanaf Witmarsum

teststraat GGD Witmarsum Drive-in autoroute

Teststraat GGD Witmarsum coronatest auto route
 • Rijd naar het noordoosten op het Kerkplein, richting de Pingjumerstraat
 • Weg vervolgen naar de Arumerweg
 • Sla rechtsaf om op de Arumerweg te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Rijpenderlaan
 • Weg vervolgen naar de Hemerterlaan
 • Sla linksaf naar de Westergoawei/de N359
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Hendrik Algerawei
 • Weg vervolgen naar de Johannes Brandsmaweg/de Westelijke invalsweg
 • Weg vervolgen naar de Fahrenheitweg
 • Flauwe bocht naar links richting de Zwettestraat
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Zwettestraat
 • De Zwettestraat draait iets naar rechts en wordt de Snekertrekweg
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Heliconweg
 • Flauwe bocht naar rechts richting de Tesselschadestraat
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Tesselschadestraat
 • Sla rechtsaf naar de Reviusstraat
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen op corona bij GGD Witmarsum zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar GGD coronatest Witmarsum

Gratis coronaviurs test van GGD Witmarsum, route met de fiets
 • Fiets naar het noordoosten op het Kerkplein, richting de Pingjumerstraat
 • Weg vervolgen naar de Arumerweg
 • Sla rechtsaf om op de Arumerweg te blijven
 • Weg vervolgen naar de Van Camminghaweg
 • Flauwe bocht naar links om op de Van Camminghaweg te blijven
  Loop met je fiets aan de hand
 • Weg vervolgen naar de Sytzamaweg
 • Sla rechtsaf naar de Monnikenweg
 • Sla rechtsaf naar de Jonkerschap
 • Weg vervolgen naar de Hitzumerweg
 • Weg vervolgen naar de Achlumerweg
 • Weg vervolgen naar de Hoofdweg
 • Weg vervolgen naar de Franekerweg
 • Sla linksaf naar het Binnenpad
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar het Hitzumer Binnenpad
 • Scherpe bocht naar links richting de Anna Maria van Schurmansingel
 • Sla linksaf naar de Anna Maria van Schurmansingel
 • Weg vervolgen naar de Stationsweg
 • Weg vervolgen naar het Oud Kaatsveld
 • Weg vervolgen naar de Leeuwarderweg
 • Sla rechtsaf richting de G.D. Swanenburg de Veijestraat
 • Weg vervolgen naar de G.D. Swanenburg de Veijestraat
 • Sla linksaf naar het Schapendijkje
 • Weg vervolgen naar de Strjitwei
 • Sla linksaf om op de Strjitwei te blijven
 • Flauwe bocht naar links naar de Hearewei
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf richting de Rypsterdyk
 • Sla linksaf naar de Rypsterdyk
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Ryksstrjitwei
 • Sla rechtsaf om op de Ryksstrjitwei te blijven
 • Weg vervolgen naar de Rypsterdyk
 • Sla rechtsaf naar de Bokmasingel
 • Scherpe bocht naar rechts bij de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Ritsumasyl
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf naar de Bisschopsrak
 • Weg vervolgen naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Wandelroute Witmarsum

coronavirus test zonder vervoer vanuit Witmarsum
 • Loop naar het noordoosten op het Kerkplein, richting de Pingjumerstraat
 • Weg vervolgen naar de Arumerweg
 • Sla rechtsaf om op de Arumerweg te blijven
 • Weg vervolgen naar de Van Camminghaweg
 • Flauwe bocht naar rechts richting de Baarderbuorren
 • Sla rechtsaf naar de Baarderbuorren
 • Weg vervolgen naar de Bayumerleane
 • Sla linksaf naar de Lollumerweg
 • Sla rechtsaf naar de Franekerweg/de Hitzumerweg
 • Sla linksaf naar de Tzummerweg
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla linksaf om op de Tzummerweg te blijven
 • Sla linksaf om op de Tzummerweg te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Anna Maria van Schurmansingel/de Tzummerweg
 • Sla rechtsaf naar de Anna Maria van Schurmansingel
 • Sla rechtsaf naar de Stationsweg
 • Weg vervolgen naar het Oud Kaatsveld
 • Weg vervolgen naar de Leeuwarderweg
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Weg vervolgen naar de Rijksstraatweg
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Weg vervolgen naar de Strjitwei
 • Sla linksaf om op de Strjitwei te blijven
 • Flauwe bocht naar links naar de Hearewei
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar links naar de Strjitwei
 • Weg vervolgen naar de Ryksstrjitwei
 • Weg vervolgen naar de It Aldln
 • Weg vervolgen naar de Ballensvaart
 • Weg vervolgen naar de It Aldln
 • Sla rechtsaf naar de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Ritsumasyl
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar de Simon Vestdijkwei
 • Sla rechtsaf naar de Balthasar Bekkerwei
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar het Fryslnplein
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Ga rechtdoor op de Heliconweg
 • Sla rechtsaf om op de Heliconweg te blijven
 • Sla linksaf om op de Heliconweg te blijven
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Heliconweg
 • Sla linksaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar GGD Witmarsum

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Route ggd-fryslan coronatest zonder auto Witmarsum, maar met openbaar vervoer. Plus de corona maatregelen witmarsum
 • Bus naar Harlingen Veerboot
 • Loop naar Harlingen
 • Trein naar Leeuwarden
 • Loop naar Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden, Nederland
Teststraat Witmarsum Afspraak maken

In de buurt

Snelle PCR-test met Reisdocument
☝Vandaag uw PCR-test met 15% korting☝