Bij GGD test straat in Vrouwenparochie zijn verschillende test-locaties ingericht om te testen vaak een 'bike and drive through' teststraat.

COVID Klachten? Testen op het coronavirus – GGD Vrouwenparochie

Sneltestlocatie Vrouwenparochie

De dichtstbijzijnde teststraat locatie voor een sneltest in Vrouwenparochie is COVIDtest Drachten. Deze testlocatie is gevestigd op Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten. Maak hieronder een afspraak:

Routebeschrijvingen snel test straat Vrouwenparochie

Drive in met de auto naar teststraat

teststraat sneltest Vrouwenparochie auto route

Drive in met de auto naar teststraat

 • Rijd naar het oosten op de Waling Dijkstrastraat/de N393
  Ga verder op de N393
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Noordwesttangent/de N398
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Noordwesttangent/de N398
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Westerwirdsleane/de N383
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de N383
 • Neem op de rotonde de 2e afslag de oprit naar N31 op richting Leeuwarden/Heerenveen/Drachten
 • Voeg in op de N31
 • Houd links aan en blijf op de N31
 • Neem afslag Drachten richting Drachten
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen in een teststraat Vrouwenparochie zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar de teststraat voor een sneltest Vrouwenparochie

commerciële corona test Vrouwenparochie fiets route
 • Fiets naar het oosten op de Waling Dijkstrastraat/de N393
  Ga verder op de N393
 • Flauwe bocht naar links naar de Vrouwbuurtstermolen/de N393
 • Sla linksaf naar de Stienzer Hegedyk
 • Sla rechtsaf om op de Stienzer Hegedyk te blijven
 • Ga rechtdoor op de Butenskilwei
 • Sla rechtsaf richting de Middelsedijk
 • Flauwe bocht naar links naar de Middelsedijk
 • Sla rechtsaf naar de Moundyk
 • Sla linksaf naar de Uniawei
 • Sla rechtsaf naar de Van Wyckelstrjitte
 • Sla rechtsaf naar de Wythusterwei
 • Sla linksaf naar de Menno van Coehoornwei
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf naar de Brdyk
 • Ga rechtdoor op de Meester P.J. Troelstraweg
 • Sla linksaf naar de Vierhuisterweg
 • Sla rechtsaf naar het Jelsumerbinnenpad
 • Sla linksaf naar de Bilgaarderpaad
 • Sla rechtsaf naar het Rengerspad
 • Sla linksaf om op het Rengerspad te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Rengerslaan
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Spanjaardslaan
 • Weg vervolgen naar de Noorderweg
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar het Hoeksterpad
 • Weg vervolgen naar de Amelandsdwinger
 • Weg vervolgen naar de Nieuwekade
 • Weg vervolgen naar de Oosterkade
 • Sla linksaf naar de Oosterbrug
 • Sla rechtsaf naar de Oostergrachtswal
 • Sla linksaf naar de Zuidergrachtswal
 • Sla rechtsaf naar de Kanaalstraat
 • Sla linksaf naar het Achter de Hoven
 • Sla rechtsaf om op het Achter de Hoven te blijven
 • Sla rechtsaf om op het Achter de Hoven te blijven
 • Sla linksaf naar de Potmargepaad
 • Sla linksaf naar de Huizum Dorp
 • Weg vervolgen naar de Tijnjedyk
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar de Tearnzertunnel
 • Sla linksaf naar de Mardijk
 • Sla linksaf naar de Oeble Om Wei
 • Sla linksaf naar de Meagere Weide
 • Sla rechtsaf naar de Stkloane
 • Sla linksaf naar de Stkenwei
 • Ga rechtdoor op de Earnewarre
 • Sla linksaf naar de Sigerswld
 • Sla linksaf naar de Opperbuorren East
 • Weg vervolgen naar de Swartewei
 • Sla linksaf om op de Swartewei te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Kommisjewei
 • Weg vervolgen naar de Nijtap
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar links naar de Nijtap
 • Weg vervolgen naar de Folgeren
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Weg vervolgen naar Het Noord
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Noorderdwarsvaart
 • Sla linksaf naar de Kleinzand
 • Sla rechtsaf naar de Hoogzand
 • Sla linksaf naar De Knobben
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf naar de Martena
 • Ga rechtdoor op de Butewacht
 • Flauwe bocht naar links naar de Tjaarda
 • Sla rechtsaf richting de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Zonnedauw
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Wandelroute naar de snelteststraat Vrouwenparochie

coronavirus test zonder vervoer vanuit Vrouwenparochie
 • Loop naar het oosten op de Waling Dijkstrastraat/de N393
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Noordwesttangent/de N393
 • Sla rechtsaf naar de Butenskilwei
 • Weg vervolgen naar de Finnedyk
 • Weg vervolgen naar de Brdyk
 • Sla linksaf om op de Brdyk te blijven
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Brdyk/de N357
 • Sla linksaf naar de Brdyk
 • Sla rechtsaf om op de Brdyk te blijven
 • Flauwe bocht naar links naar de Menno van Coehoornwei
 • Sla rechtsaf om op de Menno van Coehoornwei te blijven
 • Flauwe bocht naar links naar de Brdyk
 • Ga rechtdoor op de Meester P.J. Troelstraweg
 • Sla linksaf naar de Vierhuisterweg
 • Sla rechtsaf naar het Jelsumerbinnenpad
 • Sla linksaf naar De Gealanden
 • Sla linksaf naar de Ludinga
 • Sla rechtsaf naar de Keidam
 • Weg vervolgen naar de Luchtenrek
 • Sla linksaf naar de Dammelaan
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Professor Meester P.S. Gerbrandyweg
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Professor Meester P.S. Gerbrandyweg te blijven
 • Ga rechtdoor op de Groningerstraatweg
 • Weg vervolgen naar de Rijksstraatweg/de N355
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf naar de Swarteweisein
 • Weg vervolgen naar de Noarderein
 • Weg vervolgen naar de Buorren
 • Sla linksaf naar de Zomerweg
 • Sla rechtsaf om op de Zomerweg te blijven
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf naar de Langelaan
 • Sla linksaf naar de Gaestmabuorren
 • Weg vervolgen naar de Prins Bernhardstraat
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Prins Bernhardstraat te blijven
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijkeweg
 • Weg vervolgen naar de Van Harinxmaweg
 • Flauwe bocht naar links om op de Van Harinxmaweg te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de De Koekoekswei
 • Weg vervolgen naar de Bosweg
 • Weg vervolgen naar de Easterein
 • Sla linksaf naar de Bosweg
 • Sla linksaf naar de Polderdyk
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar rechts
 • Weg vervolgen naar de Kommisjewei
 • Sla linksaf om op de Kommisjewei te blijven
 • Weg vervolgen naar de Nijtap
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar links naar de Nijtap
 • Weg vervolgen naar de Folgeren
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Folgeralaan
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Waterlelie
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Noorderdwarsvaart
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf naar de Martena
 • Ga rechtdoor op de Butewacht
 • Flauwe bocht naar links naar de Tjaarda
 • Sla rechtsaf richting de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Zonnedauw
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar corona sneltest Vrouwenparochie

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Corona test zonder auto Vrouwenparochie openbaar vervoer alleen testen zonder klachten Vrouwenparochie
 • Bus naar Minnertsga Mooie Paal
 • Loop naar Minnertsga, Mooie Paal
 • Bus naar Leeuwarden Busstation
 • Bus naar Heerenveen via Drachten
 • Loop naar Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten, Nederland

GGD Testlocatie Vrouwenparochie

GGD Vrouwenparochie afspraak maken

Routes naar GGD Fryslân vanaf Vrouwenparochie

teststraat GGD Vrouwenparochie Drive-in autoroute

Teststraat GGD Vrouwenparochie coronatest auto route
 • Rijd naar het oosten op de Waling Dijkstrastraat/de N393
  Ga verder op de N393
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Noordwesttangent/de N393
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Brdyk/de N357
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Brdyk/de N357
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Brdyk/de N357
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Brdyk/de N357
  Ga verder op de N357
 • Sla rechtsaf naar de Valeriusstraat
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Heliconweg
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Tesselschadestraat
 • Sla rechtsaf naar de Reviusstraat
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen op corona bij GGD Vrouwenparochie zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar GGD coronatest Vrouwenparochie

Gratis coronaviurs test van GGD Vrouwenparochie, route met de fiets
 • Fiets naar het westen op de Waling Dijkstrastraat/de N393, richting het Kerkplein
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla linksaf naar de Langhuisterweg
 • Weg vervolgen naar de Langhsterwei
 • Sla linksaf naar de Alddyk
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf naar de Menamerdyk
 • Sla linksaf
 • Weg vervolgen naar de Tsjerkeleane
 • Sla linksaf om op de Tsjerkeleane te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Tilledyk
 • Sla rechtsaf naar de Mieddyk
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf naar de Franjumbuorren
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf naar de Riemer Veemanstrjitte
 • Sla rechtsaf om op de Riemer Veemanstrjitte te blijven
 • Sla rechtsaf om op de Riemer Veemanstrjitte te blijven
 • Weg vervolgen naar de Bokmasingel
 • Scherpe bocht naar rechts bij de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Ritsumasyl
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf naar de Bisschopsrak
 • Weg vervolgen naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Wandelroute Vrouwenparochie

coronavirus test zonder vervoer vanuit Vrouwenparochie
 • Loop naar het oosten op de Waling Dijkstrastraat/de N393
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Noordwesttangent/de N393
 • Sla rechtsaf naar de Butenskilwei
 • Weg vervolgen naar de Finnedyk
 • Weg vervolgen naar de Brdyk
 • Sla linksaf om op de Brdyk te blijven
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Brdyk/de N357
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Brdyk/de N357 te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Brdyk/de N357 te blijven
 • Flauwe bocht naar links naar de Meester P.J. Troelstraweg/de N357
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Meester P.J. Troelstraweg/de N357 te blijven
 • Sla rechtsaf naar het Valeriusplein
 • Weg vervolgen naar de Valeriusstraat
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Heliconweg
 • Sla linksaf naar de Tesselschadestraat
 • Sla rechtsaf naar de Van der Nootstraat
 • Sla linksaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar GGD Vrouwenparochie

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Route ggd-fryslan coronatest zonder auto Vrouwenparochie, maar met openbaar vervoer. Plus de corona maatregelen vrouwenparochie
 • Bus naar Minnertsga Mooie Paal
 • Loop naar Minnertsga, Mooie Paal
 • Bus naar Leeuwarden Busstation
 • Loop naar Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden, Nederland
Teststraat Vrouwenparochie Afspraak maken

In de buurt