Bij GGD test straat in St.-Jacobiparochie zijn verschillende test-locaties ingericht om te testen vaak een 'bike and drive through' teststraat.

Testlocaties in St.-Jacobiparochie – GGD teststraat St.-Jacobiparochie

Sneltestlocatie St.-Jacobiparochie

De dichtstbijzijnde teststraat locatie voor een sneltest in St.-Jacobiparochie is COVIDtest Drachten. Deze testlocatie is gevestigd op Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten. Maak hieronder een afspraak:

Routebeschrijvingen snel test straat St.-Jacobiparochie

Drive in met de auto naar teststraat

teststraat sneltest St.-Jacobiparochie auto route

Drive in met de auto naar teststraat

 • Rijd naar het oosten op de K.L. de Vriesstraat, richting het Kadal
 • Sla rechtsaf naar het Kadal
 • Sla linksaf naar het Oosteinde/de N393
  Ga verder op de N393
 • Sla rechtsaf naar de Warmoesstraat/de N383
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Westerwirdsleane/de N383
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de N383
 • Neem op de rotonde de 2e afslag de oprit naar N31 op richting Leeuwarden/Heerenveen/Drachten
 • Voeg in op de N31
 • Houd links aan en blijf op de N31
 • Neem afslag Drachten richting Drachten
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen in een teststraat St.-Jacobiparochie zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar de teststraat voor een sneltest St.-Jacobiparochie

commerciële corona test St.-Jacobiparochie fiets route
 • Fiets naar het westen op de K.L. de Vriesstraat, richting de 10/de Georg van Saksenstraat
 • Sla linksaf naar de 10/de Georg van Saksenstraat
 • Sla rechtsaf naar het Oosteinde/de N393
 • Sla linksaf naar het Zuideinde/de N393
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Zuiderweg
 • Sla linksaf naar de Moaije Peal
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla linksaf naar de Hegedijk
 • Weg vervolgen naar de Wiersterdyk
 • Sla linksaf om op de Wiersterdyk te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts naar de It Skil
 • Sla rechtsaf om op de It Skil te blijven
 • Sla linksaf naar de Vermaningsstrjitte
 • Sla rechtsaf naar de Hfsleane
 • Sla linksaf naar de Nijebuorren
 • Weg vervolgen naar de Dominee van Eijck van Heslingastrjitte
 • Sla rechtsaf om op de Dominee van Eijck van Heslingastrjitte te blijven
 • Weg vervolgen naar de Sportleane
 • Sla linksaf naar de It Achtepaed
 • Weg vervolgen naar de Btenple
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar de Snwei
 • Sla rechtsaf om op de Snwei te blijven
 • Sla linksaf naar de Gernierswei
 • Ga rechtdoor op de Bitgumerdyk
 • Sla linksaf naar de Lytsedyk
 • Sla rechtsaf naar de Mieddyk
 • Sla linksaf om op de Mieddyk te blijven
 • Ga rechtdoor op de Ryksstrjitwei
 • Weg vervolgen naar de Rypsterdyk
 • Sla rechtsaf naar de Bokmasingel
 • Scherpe bocht naar rechts bij de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Ritsumasyl
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf naar de Bisschopsrak
 • Weg vervolgen naar de Harlingertrekweg
 • Sla rechtsaf naar de Heliconweg
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Weg vervolgen naar het Stephensonviaduct
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Julianalaan
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Julianalaan te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Antillenweg
 • Sla linksaf naar de Curaaostraat
 • Sla linksaf naar de Sabastraat
 • Sla rechtsaf naar de Julianalaan
 • Sla linksaf naar het Van Miereveltplantsoen
 • Sla rechtsaf naar de Gerard Terborchstraat
 • Ga rechtdoor op de Verlengde Schrans
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf richting de Goutumerdyk
 • Sla linksaf naar de Goutumerdyk
 • Sla rechtsaf naar De Tilbarten
 • Sla linksaf naar De Nije Oanliz
 • Sla rechtsaf naar de Wergeasterdyk
 • Sla linksaf om op de Wergeasterdyk te blijven
 • Sla linksaf naar de Ayttadyk/de Wergeasterdyk
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Wergeasterdyk
 • Weg vervolgen naar de Nieuwe Leeuwarderweg
 • Weg vervolgen naar de Kerkbuurt
 • Weg vervolgen naar de Midsbuorren
 • Weg vervolgen naar de Rounwei
 • Weg vervolgen naar de Stkenwei
 • Ga rechtdoor op de Earnewarre
 • Sla linksaf naar de Sigerswld
 • Sla linksaf naar de Opperbuorren East
 • Weg vervolgen naar de Swartewei
 • Sla linksaf om op de Swartewei te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Kommisjewei
 • Weg vervolgen naar de Nijtap
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar links naar de Nijtap
 • Weg vervolgen naar de Folgeren
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Weg vervolgen naar Het Noord
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Noorderdwarsvaart
 • Sla linksaf naar de Kleinzand
 • Sla rechtsaf naar de Hoogzand
 • Sla linksaf naar De Knobben
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf naar de Martena
 • Ga rechtdoor op de Butewacht
 • Flauwe bocht naar links naar de Tjaarda
 • Sla rechtsaf richting de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Zonnedauw
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Wandelroute naar de snelteststraat St.-Jacobiparochie

coronavirus test zonder vervoer vanuit St.-Jacobiparochie
 • Loop naar het westen op de K.L. de Vriesstraat, richting de Georg van Saksenstraat
 • Sla linksaf naar de Georg van Saksenstraat
 • Sla rechtsaf naar het Oosteinde/de N393
 • Sla linksaf naar het Zuideinde/de N393
 • Flauwe bocht naar links om op het Zuideinde/de N393 te blijven
  Ga verder op de N393
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Moaije Peal
 • Sla linksaf naar de Hegedijk
 • Weg vervolgen naar de Wiersterdyk
 • Sla linksaf om op de Wiersterdyk te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts naar de It Skil
 • Sla linksaf naar het Hemmemaplein
 • Weg vervolgen naar de Bitgumerdyk
 • Sla linksaf om op de Bitgumerdyk te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Bitgumerdyk te blijven
 • Sla linksaf om op de Bitgumerdyk te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Berltsumerdyk/de N383
  Ga verder op de N383
 • Flauwe bocht naar links naar de Westergoawei/de N383
  Ga verder op de N383
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Westerwirdsleane/de N383
 • Flauwe bocht naar links naar de Westergoawei/de Westerwirdsleane/de N383
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Rypsterdyk
 • Weg vervolgen naar de Buorren
 • Weg vervolgen naar de Ljouwerterdyk
 • Weg vervolgen naar de Poptawei
 • Flauwe bocht naar links
 • Flauwe bocht naar rechts
 • Sla rechtsaf richting het Europaplein
 • Sla rechtsaf bij de Harlingerstraatweg
 • Sla linksaf naar het Europaplein
 • Sla linksaf naar de Heliconweg
 • Sla rechtsaf om op de Heliconweg te blijven
  Ga rechtdoor over 2 rotondes
 • Weg vervolgen naar het Stephensonviaduct
 • Flauwe bocht naar rechts om op het Stephensonviaduct te blijven
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Julianalaan
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Julianalaan te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla rechtsaf richting de Julianalaan
 • Weg vervolgen naar de Julianalaan
 • Ga rechtdoor op de Verlengde Schrans
 • Sla rechtsaf naar de Overijsselselaan
 • Sla linksaf naar de Wergeasterdyk
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar De Trije
 • Sla linksaf om op De Trije te blijven
 • Sla rechtsaf naar De Tilbarten
 • Sla linksaf naar De Nije Oanliz
 • Sla rechtsaf naar de Wergeasterdyk
 • Sla linksaf naar de Sudertrimdielsdyk
 • De Sudertrimdielsdyk draait naar rechts en wordt de Wergeasterdyk
 • Flauwe bocht naar rechts bij de Ayttadyk
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Wergeasterdyk
 • Weg vervolgen naar de Nieuwe Leeuwarderweg
 • Weg vervolgen naar de Kerkbuurt
 • Weg vervolgen naar de Midsbuorren
 • Weg vervolgen naar de Rounwei
 • Weg vervolgen naar de Stkenwei
 • Ga rechtdoor op de Earnewarre
 • Sla linksaf naar de Sigerswld
 • Sla linksaf naar de Opperbuorren East
 • Weg vervolgen naar de Swartewei
 • Sla linksaf om op de Swartewei te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Kommisjewei
 • Weg vervolgen naar de Nijtap
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar links naar de Nijtap
 • Weg vervolgen naar de Folgeren
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Folgeralaan
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Waterlelie
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Noorderdwarsvaart
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf naar de Martena
 • Ga rechtdoor op de Butewacht
 • Flauwe bocht naar links naar de Tjaarda
 • Sla rechtsaf richting de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Zonnedauw
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar corona sneltest St.-Jacobiparochie

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Corona test zonder auto St.-Jacobiparochie openbaar vervoer alleen testen zonder klachten St.-Jacobiparochie
 • Loop naar Sint Jacobiparochie, Zuideinde
 • Bus naar Minnertsga Mooie Paal
 • Loop naar Minnertsga, Mooie Paal
 • Bus naar Leeuwarden Busstation
 • Bus naar Heerenveen via Drachten
 • Loop naar Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten, Nederland

GGD Testlocatie St.-Jacobiparochie

GGD St.-Jacobiparochie afspraak maken

Routes naar GGD Fryslân vanaf St.-Jacobiparochie

teststraat GGD St.-Jacobiparochie Drive-in autoroute

Teststraat GGD St.-Jacobiparochie coronatest auto route
 • Rijd naar het oosten op de K.L. de Vriesstraat, richting het Kadal
 • Sla rechtsaf naar het Kadal
 • Sla linksaf naar het Oosteinde/de N393
  Ga verder op de N393
 • Sla rechtsaf naar de Warmoesstraat/de N383
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Westerwirdsleane/de N383
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de N383
 • Neem op de rotonde de 2e afslag de oprit naar N31 op richting Leeuwarden/Heerenveen/Drachten
 • Voeg in op de N31
 • Neem afslag 23-Leeuwarden-Noord richting Leeuwarden-Noord
 • Weg vervolgen naar de Harlingerstraatweg
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Heliconweg
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Tesselschadestraat
 • Sla rechtsaf naar de Reviusstraat
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen op corona bij GGD St.-Jacobiparochie zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar GGD coronatest St.-Jacobiparochie

Gratis coronaviurs test van GGD St.-Jacobiparochie, route met de fiets
 • Fiets naar het westen op de K.L. de Vriesstraat, richting de 10/de Georg van Saksenstraat
 • Sla linksaf naar de 10/de Georg van Saksenstraat
 • Sla rechtsaf naar het Oosteinde/de N393
 • Sla linksaf naar het Zuideinde/de N393
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Zuiderweg
 • Sla linksaf naar de Moaije Peal
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla linksaf naar de Hegedijk
 • Weg vervolgen naar de Wiersterdyk
 • Sla linksaf om op de Wiersterdyk te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts naar de It Skil
 • Sla rechtsaf om op de It Skil te blijven
 • Sla linksaf naar de Vermaningsstrjitte
 • Sla rechtsaf naar de Hfsleane
 • Sla linksaf naar de Nijebuorren
 • Weg vervolgen naar de Dominee van Eijck van Heslingastrjitte
 • Sla rechtsaf om op de Dominee van Eijck van Heslingastrjitte te blijven
 • Weg vervolgen naar de Sportleane
 • Sla linksaf naar de It Achtepaed
 • Weg vervolgen naar de Btenple
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar de Snwei
 • Sla rechtsaf om op de Snwei te blijven
 • Sla linksaf naar de Gernierswei
 • Ga rechtdoor op de Bitgumerdyk
 • Sla linksaf naar de Lytsedyk
 • Sla rechtsaf naar de Mieddyk
 • Sla linksaf om op de Mieddyk te blijven
 • Ga rechtdoor op de Ryksstrjitwei
 • Weg vervolgen naar de Rypsterdyk
 • Sla rechtsaf naar de Bokmasingel
 • Scherpe bocht naar rechts bij de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Ritsumasyl
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf naar de Bisschopsrak
 • Weg vervolgen naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Wandelroute St.-Jacobiparochie

coronavirus test zonder vervoer vanuit St.-Jacobiparochie
 • Loop naar het westen op de K.L. de Vriesstraat, richting de Georg van Saksenstraat
 • Sla linksaf naar de Georg van Saksenstraat
 • Sla rechtsaf naar het Oosteinde/de N393
 • Sla linksaf naar het Zuideinde/de N393
 • Flauwe bocht naar links om op het Zuideinde/de N393 te blijven
  Ga verder op de N393
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Moaije Peal
 • Sla linksaf naar de Hegedijk
 • Weg vervolgen naar de Wiersterdyk
 • Sla linksaf om op de Wiersterdyk te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts naar de It Skil
 • Sla linksaf naar het Hemmemaplein
 • Weg vervolgen naar de Bitgumerdyk
 • Sla linksaf om op de Bitgumerdyk te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Bitgumerdyk te blijven
 • Sla linksaf om op de Bitgumerdyk te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Berltsumerdyk/de N383
  Ga verder op de N383
 • Flauwe bocht naar links naar de Westergoawei/de N383
  Ga verder op de N383
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Westerwirdsleane/de N383
 • Flauwe bocht naar links naar de Westergoawei/de Westerwirdsleane/de N383
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Rypsterdyk
 • Weg vervolgen naar de Buorren
 • Weg vervolgen naar de Ljouwerterdyk
 • Weg vervolgen naar de Poptawei
 • Flauwe bocht naar links
 • Flauwe bocht naar rechts
 • Sla rechtsaf richting het Europaplein
 • Sla rechtsaf bij de Harlingerstraatweg
 • Sla linksaf naar het Europaplein
 • Sla linksaf naar de Heliconweg
 • Sla rechtsaf om op de Heliconweg te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla linksaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar GGD St.-Jacobiparochie

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Route ggd-fryslan coronatest zonder auto St.-Jacobiparochie, maar met openbaar vervoer. Plus de corona maatregelen st-jacobiparochie
 • Loop naar Sint Jacobiparochie, Zuideinde
 • Bus naar Minnertsga Mooie Paal
 • Loop naar Minnertsga, Mooie Paal
 • Bus naar Leeuwarden Busstation
 • Loop naar Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden, Nederland
Teststraat St.-Jacobiparochie Afspraak maken

Andere routes

Snelle PCR-test met Reisdocument
☝Vandaag uw PCR-test met 15% korting☝