Heb je klachten die passen bij het coronavirus test dan of u het virus bij uw draagt via de teststraten van de GGD Sibrandahûs test op verschillende externe snel testlocaties.

Testlocaties in Sibrandahûs – GGD teststraat Sibrandahûs

Sneltestlocatie Sibrandahûs

De dichtstbijzijnde teststraat locatie voor een sneltest in Sibrandahûs is COVIDtest Drachten. Deze testlocatie is gevestigd op Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten. Maak hieronder een afspraak:

Routebeschrijvingen snel test straat Sibrandahûs

Drive in met de auto naar teststraat

teststraat sneltest Sibrandahûs auto route

Drive in met de auto naar teststraat

 • Rijd naar het oosten op de Burdaarderstrjitwei, richting de Trekwei
 • Sla rechtsaf naar de Trekwei
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Lauwersseewei/de N361
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag op de N356 richting Broeksterwld/Leeuwarden/Drachten
 • Neem de 3e afslag op de rotonde en ga de oprit N31 op
 • Voeg in op de N31
 • Neem afslag Drachten richting Drachten
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen in een teststraat Sibrandahûs zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar de teststraat voor een sneltest Sibrandahûs

commerciële corona test Sibrandahûs fiets route
 • Fiets naar het oosten op de Burdaarderstrjitwei, richting de Trekwei
 • Sla rechtsaf naar de Trekwei
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Melkemaweg
 • Weg vervolgen naar De Kapelle
 • Weg vervolgen naar de Hearewei
 • Sla rechtsaf naar de Singel
 • Weg vervolgen naar de Schwartzenbergloane
 • Weg vervolgen naar de Goddeloaze Singel
 • Flauwe bocht naar rechts
 • Sla linksaf naar de Kkhernewei/de Kkhernsterwei
  Ga verder op de Kkhernsterwei
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar de Kkhernsterpaed
 • Sla linksaf naar de Hillebrandsreed
 • De Hillebrandsreed draait iets naar rechts en wordt de Swaddepaed
 • Sla rechtsaf naar de Bjirkewei
 • Sla linksaf naar de Agehoeke
 • Sla rechtsaf naar de Ikewei
 • Weg vervolgen naar de Mounewei
 • Sla linksaf naar de Optwizel/de N355
 • Sla rechtsaf naar de De Haven
 • Sla rechtsaf naar de Optwizel
 • Weg vervolgen naar de Rykswei
 • Sla linksaf naar De Koaten/de N369
 • Sla linksaf naar De Koaten
 • Weg vervolgen naar de Tillebuorren
 • Flauwe bocht naar rechts
 • Ga rechtdoor op de Tillewei
 • Sla linksaf om op de Tillewei te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts naar De Buorren
 • Sla rechtsaf naar de Ike Buorren
 • Sla linksaf naar de Lytse Wei
 • Sla rechtsaf om op de Lytse Wei te blijven
 • Sla rechtsaf om op de Lytse Wei te blijven
 • Weg vervolgen naar de Skieppedrifte
 • Sla linksaf naar de Landyk
 • Weg vervolgen naar de Mntsegroppe
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf naar de Foudenswei
 • Sla rechtsaf naar de Houtigehaechsterwei
 • Sla linksaf naar de Foudenswei
 • Ga rechtdoor op De Boppeste
 • Sla rechtsaf naar de Folgeralaan/de Folgersterloane
  Ga verder op de Folgeralaan
 • Sla linksaf naar de Noorderend
 • Houd links aan en blijf op de Noorderend
 • Sla rechtsaf om op de Noorderend te blijven
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Ureterpvallaat
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Wandelroute naar de snelteststraat Sibrandahûs

coronavirus test zonder vervoer vanuit Sibrandahûs
 • Loop naar het oosten op de Burdaarderstrjitwei, richting de Trekwei
 • Sla rechtsaf naar de Trekwei
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Melkemaweg
 • Sla rechtsaf naar de Baron van Sytzamawei
 • Sla rechtsaf naar de Rjochthsstrjitte
 • Sla linksaf om op de Rjochthsstrjitte te blijven
 • Weg vervolgen naar de Galgeheech
 • Sla linksaf naar de Tuskenlytsen
 • Sla rechtsaf naar de Tuskenmarren
 • Sla linksaf naar de Tuskenlytsen
 • Sla linksaf naar de Reidfjild
 • Sla rechtsaf naar de Tuskenlytsen
 • Sla linksaf richting de Tienewei
 • Sla rechtsaf naar de Tienewei
 • Ga rechtdoor op de Btefjild
 • Sla rechtsaf naar De Hoek
 • Sla linksaf naar de Prysterikker
 • Sla linksaf naar De Wl
 • Sla rechtsaf naar de Zuiderweg West
 • Sla rechtsaf naar de Woudweg
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Woudweg te blijven
 • Weg vervolgen naar de Oude Commissieweg
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Oude Commissieweg te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Oude Commissieweg te blijven
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijkeweg
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Weg vervolgen naar de Van Harinxmaweg
 • Flauwe bocht naar links om op de Van Harinxmaweg te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de De Koekoekswei
 • Weg vervolgen naar de Bosweg
 • Weg vervolgen naar de Easterein
 • Sla linksaf naar de Bosweg
 • Sla linksaf naar de Polderdyk
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar rechts
 • Weg vervolgen naar de Kommisjewei
 • Sla linksaf om op de Kommisjewei te blijven
 • Weg vervolgen naar de Nijtap
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar links naar de Nijtap
 • Weg vervolgen naar de Folgeren
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Folgeralaan
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Waterlelie
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Noorderdwarsvaart
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf naar de Martena
 • Ga rechtdoor op de Butewacht
 • Flauwe bocht naar links naar de Tjaarda
 • Sla rechtsaf richting de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Zonnedauw
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar corona sneltest Sibrandahûs

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Corona test zonder auto Sibrandahûs openbaar vervoer alleen testen zonder klachten Sibrandahûs
 • Bus naar Oentsjerk Heemstrastate
 • Bus naar Leeuwarden via Gytsjerk
 • Loop naar Leeuwarden, Klanderij
 • Bus naar Heerenveen via Drachten
 • Loop naar Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten, Nederland

GGD Testlocatie Sibrandahûs

GGD Sibrandahûs afspraak maken

Routes naar GGD Fryslân vanaf Sibrandahûs

teststraat GGD Sibrandahûs Drive-in autoroute

Teststraat GGD Sibrandahûs coronatest auto route
 • Rijd naar het oosten op de Burdaarderstrjitwei, richting de Trekwei
 • Sla rechtsaf naar de Trekwei
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Lauwersseewei/de N361
 • Sla rechtsaf naar de Rijksstraatweg/de N355
  Ga verder op de N355
 • Weg vervolgen naar de Groningerstraatweg
 • Ga rechtdoor op de Professor Meester P.S. Gerbrandyweg
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Dammelaan
 • Ga rechtdoor op de Valeriusstraat
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Heliconweg
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Tesselschadestraat
 • Sla rechtsaf naar de Reviusstraat
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen op corona bij GGD Sibrandahûs zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar GGD coronatest Sibrandahûs

Gratis coronaviurs test van GGD Sibrandahûs, route met de fiets
 • Fiets naar het westen op de Burdaarderstrjitwei, richting de Trekwei
 • Weg vervolgen naar de Klaarkampsterwei
 • Weg vervolgen naar de Dokkumerstraatweg
 • Sla rechtsaf naar de Brugweg
 • Sla linksaf naar de Dominee R.H. Kuipersstraat/de LF3
  Ga verder op de LF3
 • Sla rechtsaf naar de LF3/de Tergracht
 • Sla linksaf naar de Iedyk/de LF3
 • Sla linksaf naar de LF3/de Zuidermiedweg
  Ga verder op de LF3
 • Sla linksaf om op de LF3 te blijven
 • De LF3 draait naar rechts en wordt de Iepaad
 • Sla linksaf om op de Iepaad te blijven
 • Weg vervolgen naar De Boeg
 • Sla rechtsaf naar de Dokkumertrekweg/de LF3
 • Sla linksaf naar de LF3
 • Weg vervolgen naar de Dokkumertrekweg
 • Neem de voetgangerstunnel
 • Weg vervolgen naar de Noordersingel
 • Sla linksaf om op de Noordersingel te blijven
 • Sla linksaf naar de Spanjaardslaan
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Harlingersingel
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Pier Panderstraat
 • Weg vervolgen naar de Westersingel
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Wandelroute Sibrandahûs

coronavirus test zonder vervoer vanuit Sibrandahûs
 • Loop naar het westen op de Burdaarderstrjitwei, richting de Trekwei
 • Weg vervolgen naar de Klaarkampsterwei
 • Weg vervolgen naar de Dokkumerstraatweg
 • Sla rechtsaf naar de Brugweg
 • Sla linksaf naar de Dominee R.H. Kuipersstraat
 • Sla rechtsaf naar de Tergracht
 • Sla linksaf naar de Iedyk
 • Sla linksaf naar de Zuidermiedweg
 • Weg vervolgen naar de Tichelwurk
 • Sla linksaf
 • Weg vervolgen naar de Iepaad
 • Sla linksaf om op de Iepaad te blijven
 • Weg vervolgen naar De Boeg
 • Sla rechtsaf naar de Dokkumertrekweg
 • Sla linksaf
 • Weg vervolgen naar de Dokkumertrekweg
 • Neem de voetgangerstunnel
 • Weg vervolgen naar de Camstraburen
 • Weg vervolgen naar de Noordersingel
 • Sla linksaf om op de Noordersingel te blijven
 • Sla linksaf naar de Spanjaardslaan
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Harlingerstraatweg
 • Sla linksaf naar de Engelsestraat
 • Ga rechtdoor op het Engelseplein
 • Weg vervolgen naar de Vondelstraat
 • Sla rechtsaf naar de Ruusbroecstraat
 • Sla linksaf om op de Ruusbroecstraat te blijven
 • Weg vervolgen naar de Reviusstraat
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Openbaar vervoer naar GGD Sibrandahûs

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Route ggd-fryslan coronatest zonder auto Sibrandahûs, maar met openbaar vervoer. Plus de corona maatregelen sibrandahus
 • Bus naar Ferwert Prov. weg
 • Bus naar Leeuwarden via Stiens
 • Loop naar Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden, Nederland
Teststraat Sibrandahûs Afspraak maken

Andere routes

Snelle PCR-test met Reisdocument
☝Vandaag uw PCR-test met 15% korting☝