Bij GGD test straat in Rinsumageast zijn verschillende test-locaties ingericht om te testen vaak een 'bike and drive through' teststraat.

COVID Klachten? Testen op het coronavirus – GGD Rinsumageast

Sneltestlocatie Rinsumageast

De dichtstbijzijnde teststraat locatie voor een sneltest in Rinsumageast is COVIDtest Drachten. Deze testlocatie is gevestigd op Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten. Maak hieronder een afspraak:

Routebeschrijvingen snel test straat Rinsumageast

Drive in met de auto naar teststraat

teststraat sneltest Rinsumageast auto route

Drive in met de auto naar teststraat

 • Rijd naar het zuidwesten op de Tsjerkestrjitte, richting de Thomas Sjolles Siniawei
 • Sla rechtsaf naar de Baron van Sytzamawei
 • Sla linksaf naar de Melkemaweg
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Lauwersseewei/de N361
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag op de N356 richting Broeksterwld/Leeuwarden/Drachten
 • Neem de 3e afslag op de rotonde en ga de oprit N31 op
 • Voeg in op de N31
 • Neem afslag Drachten richting Drachten
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen in een teststraat Rinsumageast zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar de teststraat voor een sneltest Rinsumageast

commerciële corona test Rinsumageast fiets route
 • Fiets naar het noordoosten op de Tsjerkestrjitte, richting de Camstrastrjitte
 • Sla rechtsaf naar de Camstrastrjitte
 • Sla linksaf naar de Eysingawei
 • Sla rechtsaf naar De Kapelle
 • Weg vervolgen naar de Hearewei
 • Sla rechtsaf naar de Singel
 • Weg vervolgen naar de Schwartzenbergloane
 • Weg vervolgen naar de Goddeloaze Singel
 • Flauwe bocht naar rechts
 • Sla linksaf naar de Kkhernewei/de Kkhernsterwei
  Ga verder op de Kkhernsterwei
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar de Kkhernsterpaed
 • Sla linksaf naar de Hillebrandsreed
 • De Hillebrandsreed draait iets naar rechts en wordt de Swaddepaed
 • Sla rechtsaf naar de Bjirkewei
 • Sla linksaf naar de Agehoeke
 • Sla rechtsaf naar de Ikewei
 • Weg vervolgen naar de Mounewei
 • Sla linksaf naar de Optwizel/de N355
 • Sla rechtsaf naar de De Haven
 • Sla rechtsaf naar de Optwizel
 • Weg vervolgen naar de Rykswei
 • Sla linksaf naar De Koaten/de N369
 • Sla linksaf naar De Koaten
 • Weg vervolgen naar de Tillebuorren
 • Flauwe bocht naar rechts
 • Ga rechtdoor op de Tillewei
 • Sla linksaf om op de Tillewei te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts naar De Buorren
 • Sla rechtsaf naar de Ike Buorren
 • Sla linksaf naar de Lytse Wei
 • Sla rechtsaf om op de Lytse Wei te blijven
 • Sla rechtsaf om op de Lytse Wei te blijven
 • Weg vervolgen naar de Skieppedrifte
 • Sla linksaf naar de Landyk
 • Weg vervolgen naar de Mntsegroppe
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf naar de Foudenswei
 • Sla rechtsaf naar de Houtigehaechsterwei
 • Sla linksaf naar de Foudenswei
 • Ga rechtdoor op De Boppeste
 • Sla rechtsaf naar de Folgeralaan/de Folgersterloane
  Ga verder op de Folgeralaan
 • Sla linksaf naar de Noorderend
 • Houd links aan en blijf op de Noorderend
 • Sla rechtsaf om op de Noorderend te blijven
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Ureterpvallaat
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Wandelroute naar de snelteststraat Rinsumageast

coronavirus test zonder vervoer vanuit Rinsumageast
 • Loop naar het zuidwesten op de Tsjerkestrjitte, richting de Thomas Sjolles Siniawei
 • Weg vervolgen naar de Rjochthsstrjitte
 • Sla linksaf om op de Rjochthsstrjitte te blijven
 • Weg vervolgen naar de Galgeheech
 • Sla linksaf naar de Tuskenlytsen
 • Sla rechtsaf naar de Tuskenmarren
 • Sla linksaf naar de Tuskenlytsen
 • Sla linksaf naar de Reidfjild
 • Sla rechtsaf naar de Tuskenlytsen
 • Sla linksaf richting de Tienewei
 • Sla rechtsaf naar de Tienewei
 • Ga rechtdoor op de Btefjild
 • Sla rechtsaf naar De Hoek
 • Sla linksaf naar de Prysterikker
 • Sla linksaf naar De Wl
 • Sla rechtsaf naar de Zuiderweg West
 • Sla rechtsaf naar de Woudweg
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Woudweg te blijven
 • Weg vervolgen naar de Oude Commissieweg
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Oude Commissieweg te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Oude Commissieweg te blijven
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijkeweg
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Weg vervolgen naar de Van Harinxmaweg
 • Flauwe bocht naar links om op de Van Harinxmaweg te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de De Koekoekswei
 • Weg vervolgen naar de Bosweg
 • Weg vervolgen naar de Easterein
 • Sla linksaf naar de Bosweg
 • Sla linksaf naar de Polderdyk
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar rechts
 • Weg vervolgen naar de Kommisjewei
 • Sla linksaf om op de Kommisjewei te blijven
 • Weg vervolgen naar de Nijtap
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar links naar de Nijtap
 • Weg vervolgen naar de Folgeren
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Folgeralaan
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Waterlelie
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Noorderdwarsvaart
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf naar de Martena
 • Ga rechtdoor op de Butewacht
 • Flauwe bocht naar links naar de Tjaarda
 • Sla rechtsaf richting de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Zonnedauw
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar corona sneltest Rinsumageast

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Corona test zonder auto Rinsumageast openbaar vervoer alleen testen zonder klachten Rinsumageast
 • Bus naar Leeuwarden via Gytsjerk
 • Loop naar Leeuwarden, Busstation
 • Bus naar Drachten Transferium
 • Loop naar Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten, Nederland

GGD Testlocatie Rinsumageast

GGD Rinsumageast afspraak maken

Routes naar GGD Fryslân vanaf Rinsumageast

teststraat GGD Rinsumageast Drive-in autoroute

Teststraat GGD Rinsumageast coronatest auto route
 • Rijd naar het zuidwesten op de Tsjerkestrjitte, richting de Thomas Sjolles Siniawei
 • Sla rechtsaf naar de Baron van Sytzamawei
 • Sla linksaf naar de Melkemaweg
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Lauwersseewei/de N361
 • Sla rechtsaf naar de Rijksstraatweg/de N355
  Ga verder op de N355
 • Weg vervolgen naar de Groningerstraatweg
 • Ga rechtdoor op de Professor Meester P.S. Gerbrandyweg
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Dammelaan
 • Ga rechtdoor op de Valeriusstraat
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Heliconweg
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Tesselschadestraat
 • Sla rechtsaf naar de Reviusstraat
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen op corona bij GGD Rinsumageast zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar GGD coronatest Rinsumageast

Gratis coronaviurs test van GGD Rinsumageast, route met de fiets
 • Fiets naar het zuidwesten op de Tsjerkestrjitte, richting de Thomas Sjolles Siniawei
 • Sla linksaf naar de Rjochthsstrjitte
 • Weg vervolgen naar de Galgeheech
 • Sla linksaf naar de Tuskenlytsen
 • Sla rechtsaf naar de Tuskenmarren
 • Weg vervolgen naar de Wearbuorren
 • Weg vervolgen naar de Klaas Douwesweg
 • Sla linksaf naar de Van Sminiaweg
 • Ga rechtdoor op de Rengersweg
 • Sla linksaf naar de Rengersweg/de N361
  Ga rechtdoor over 2 rotondes
 • Weg vervolgen naar de Rinia van Nautaweg
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf bij De Draai
 • Sla rechtsaf naar de Canterlandseweg
 • Weg vervolgen naar de Canterlanswei
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf naar de Wynser Binnepaed
 • Sla rechtsaf naar de Buorren
 • Flauwe bocht naar links naar de Lekkumerweg
 • Houd rechts aan en blijf op de Lekkumerweg
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Weg vervolgen naar de Groningerstraatweg
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Groningerstraatweg
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Hoeksterend
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar het Hoeksterpad
 • Sla rechtsaf naar de Voorstreek
 • Sla rechtsaf naar de Minnemastraat
 • Sla linksaf naar de Poststraat
 • Sla linksaf naar de LF3/de Sint Jacobsstraat
  Ga verder op de LF3
 • Sla rechtsaf richting de LF3/de Wirdumerdijk
 • Sla linksaf bij het Zaailand
 • Sla rechtsaf naar de LF3/de Wirdumerdijk
 • Sla rechtsaf richting de Willemskade
 • Weg vervolgen naar de Willemskade
 • De Willemskade draait iets naar links en wordt de Snekerkade
 • Sla rechtsaf naar de Verlaatsbrug
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Wandelroute Rinsumageast

coronavirus test zonder vervoer vanuit Rinsumageast
 • Loop naar het zuidwesten op de Tsjerkestrjitte, richting de Thomas Sjolles Siniawei
 • Weg vervolgen naar de Rjochthsstrjitte
 • Sla linksaf om op de Rjochthsstrjitte te blijven
 • Weg vervolgen naar de Galgeheech
 • Sla linksaf naar de Tuskenlytsen
 • Sla rechtsaf naar de Tuskenmarren
 • Weg vervolgen naar de Wearbuorren
 • Weg vervolgen naar de Klaas Douwesweg
 • Sla linksaf naar de Van Sminiaweg
 • Ga rechtdoor op de Rengersweg
 • Sla linksaf naar de Rengersweg/de N361
  Ga rechtdoor over 2 rotondes
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Rinia van Nautaweg
 • Sla rechtsaf naar de Canterlandseweg
 • Weg vervolgen naar de Canterlanswei
 • Weg vervolgen naar de Buorren
 • Flauwe bocht naar links naar de Lekkumerweg
 • Sla rechtsaf naar de Gebroeders Wierdastraat
 • Sla linksaf naar de Familie van de Weystraat
 • Sla rechtsaf naar de Krijn van Den Helmstraat
 • Flauwe bocht naar rechts bij de Jan Evenhuisstraat
 • Sla rechtsaf naar de Dammelaan
 • Sla linksaf naar de Dokkumertrekweg
 • Weg vervolgen naar de Camstraburen
 • Weg vervolgen naar de Noordersingel
 • Sla linksaf om op de Noordersingel te blijven
 • Sla linksaf naar de Spanjaardslaan
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Harlingerstraatweg
 • Sla linksaf naar de Engelsestraat
 • Ga rechtdoor op het Engelseplein
 • Weg vervolgen naar de Vondelstraat
 • Sla rechtsaf naar de Ruusbroecstraat
 • Sla linksaf om op de Ruusbroecstraat te blijven
 • Weg vervolgen naar de Reviusstraat
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Openbaar vervoer naar GGD Rinsumageast

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Route ggd-fryslan coronatest zonder auto Rinsumageast, maar met openbaar vervoer. Plus de corona maatregelen rinsumageast
 • Bus naar Leeuwarden via Gytsjerk
 • Loop naar Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden, Nederland
Teststraat Rinsumageast Afspraak maken

Andere routes

Snelle PCR-test met Reisdocument
☝Vandaag uw PCR-test met 15% korting☝