Bij GGD test straat in Kimswerd zijn verschillende test-locaties ingericht om te testen vaak een 'bike and drive through' teststraat.

COVID Klachten? Testen op het coronavirus – GGD Kimswerd

Sneltestlocatie Kimswerd

De dichtstbijzijnde teststraat locatie voor een sneltest in Kimswerd is COVIDtest Drachten. Deze testlocatie is gevestigd op Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten. Maak hieronder een afspraak:

Routebeschrijvingen snel test straat Kimswerd

Drive in met de auto naar teststraat

teststraat sneltest Kimswerd auto route

Drive in met de auto naar teststraat

 • Rijd naar het zuidwesten op de Jan Timmerstraat, richting de Buren
 • Sla rechtsaf naar de Greate Pierwei
 • Weg vervolgen naar de Harlingerweg
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Kimswerderlaan
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag de oprit naar N31 op richting Harlingen/Leeuwarden
 • Voeg in op de N31
 • Weg vervolgen naar de A31 (borden naar Franeker)
 • Weg vervolgen naar de A31
 • Weg vervolgen naar de N31
 • Houd links aan en blijf op de N31
 • Neem afslag Drachten richting Drachten
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen in een teststraat Kimswerd zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar de teststraat voor een sneltest Kimswerd

commerciële corona test Kimswerd fiets route
 • Fiets naar het noordwesten, richting de Jan Timmerstraat
 • Sla linksaf naar de Jan Timmerstraat
 • Sla linksaf naar de Greate Pierwei
 • Weg vervolgen naar de Sytzamaweg
 • Sla linksaf naar de Monnikenweg
 • Sla rechtsaf naar de Jonkerschap
 • Weg vervolgen naar de Hitzumerweg
 • Weg vervolgen naar de Achlumerweg
 • Weg vervolgen naar de Hoofdweg
 • Weg vervolgen naar de Franekerweg
 • Sla linksaf naar het Binnenpad
 • Sla rechtsaf
 • Scherpe bocht naar links naar het Hitzumer Binnenpad
 • Sla linksaf naar de N384
 • Flauwe bocht naar rechts bij de Lutje Lollum
 • Sla linksaf naar de Meamerterdyk
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Froonackerdyk/de N384
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar rechts bij De Dille/de Dilledyk
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar de Nijlnsdyk
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf bij de Overijsselsestraatweg
 • Weg vervolgen naar De Trije Romers
 • Flauwe bocht naar links naar de Overijsselsestraatweg
 • Weg vervolgen naar de Rijksweg
 • Sla rechtsaf om op de Rijksweg te blijven
 • Sla linksaf om op de Rijksweg te blijven
 • Houd links aan
 • Sla rechtsaf naar de Ljouwerterdyk/de Meskenwier
  Ga verder op de Ljouwerterdyk
 • Ga rechtdoor op de Heechein
 • Weg vervolgen naar de Buorren
 • Sla rechtsaf naar de Kleef
 • Sla linksaf naar de Tsjerkebreed
 • Ga rechtdoor op de Kanadeeskestrjitte/de LF3
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla linksaf naar de Kleasterwei/de LF3
  Ga verder op de LF3
 • Weg vervolgen naar de Weaze
 • Weg vervolgen naar de Eastein
 • Sla rechtsaf naar de Beetsterdyk/de LF3
  Ga verder op de LF3
 • Weg vervolgen naar de Domela Nieuwenhuisweg
 • Sla linksaf bij de Swynswei
 • Weg vervolgen naar de Domela Nieuwenhuisweg
 • Weg vervolgen naar de Tolhekbuurt
 • Weg vervolgen naar de Beetsterweg
 • Flauwe bocht naar links om op de Beetsterweg te blijven
 • Weg vervolgen naar de Hoofdstraat
 • Weg vervolgen naar de Van Harinxmaweg
 • Weg vervolgen naar de Boppefjild
 • Weg vervolgen naar Het Zuid
 • Weg vervolgen naar de Burgemeester Wuiteweg
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Martin Luther Kingsingel
 • Weg vervolgen naar de Zuiderdwarsvaart
 • Sla rechtsaf naar de Uitgang
 • Sla linksaf naar Het Leger
 • Sla rechtsaf naar De Slag
 • Sla linksaf richting de Heideanjer
 • Sla rechtsaf richting de Heideanjer
 • Flauwe bocht naar links naar de Heideanjer
 • Sla linksaf naar de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Kraaiheide
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Wandelroute naar de snelteststraat Kimswerd

coronavirus test zonder vervoer vanuit Kimswerd
 • Loop naar het noordwesten, richting de Jan Timmerstraat
 • Sla linksaf naar de Jan Timmerstraat
 • Sla linksaf naar de Greate Pierwei
 • Weg vervolgen naar de Sytzamaweg
 • Weg vervolgen naar de Van Camminghaweg
 • Sla linksaf naar de Baarderbuorren
 • Sla linksaf om op de Baarderbuorren te blijven
 • Sla linksaf naar de Bayumerleane
 • Sla rechtsaf naar de Lollumerweg
 • Sla linksaf naar de Laakwerd
 • Sla rechtsaf bij de Holprijp
 • Sla rechtsaf naar de Franekerweg
 • Weg vervolgen naar de Nieuwbuurtsterweg
 • Weg vervolgen naar De Warren
 • Sla rechtsaf naar de Plattedyk
 • Sla linksaf naar de Stjelpdyk
 • Ga rechtdoor op de Stelpdyk
 • Sla rechtsaf naar de Kleasterdyk
 • Sla linksaf naar de Tsjerkebuorren
 • Weg vervolgen naar de Meamerterdyk
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Koaidyk
 • Weg vervolgen naar de Hns
 • Sla rechtsaf om op de Hns te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Hns te blijven
 • Sla linksaf
 • Ga rechtdoor
 • Sla linksaf naar de Hoptilsterdyk
 • Sla rechtsaf om op de Hoptilsterdyk te blijven
 • Ga rechtdoor op de Van Aylvaleane
 • Weg vervolgen naar de Hilaarderdyk
 • Ga rechtdoor op de Smidshoeke
 • Sla rechtsaf naar de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Wielsterdyk
 • Sla linksaf naar de Dekemawei
 • Weg vervolgen naar de Weidumerdyk
 • Sla linksaf naar de Brdyk
 • Sla rechtsaf naar de Oenemadyk
 • Sla linksaf bij de Marwertsterdyk
 • Sla rechtsaf richting de Legedyk
 • Sla linksaf naar de Legedyk
 • Weg vervolgen naar de Greate Buorren
 • Ga rechtdoor op het Hof
 • Sla rechtsaf naar de Swichumerdyk
 • Weg vervolgen naar de Ayttadyk
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Wergeasterdyk
 • Weg vervolgen naar de Nieuwe Leeuwarderweg
 • Weg vervolgen naar de Kerkbuurt
 • Weg vervolgen naar de Midsbuorren
 • Weg vervolgen naar de Rounwei
 • Weg vervolgen naar de Stkenwei
 • Ga rechtdoor op de Earnewarre
 • Sla linksaf naar de Sigerswld
 • Sla linksaf naar de Opperbuorren East
 • Weg vervolgen naar de Swartewei
 • Sla linksaf om op de Swartewei te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Kommisjewei
 • Weg vervolgen naar de Nijtap
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar links naar de Nijtap
 • Weg vervolgen naar de Folgeren
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Folgeralaan
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Waterlelie
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Noorderdwarsvaart
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf naar de Martena
 • Ga rechtdoor op de Butewacht
 • Flauwe bocht naar links naar de Tjaarda
 • Sla rechtsaf richting de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Zonnedauw
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar corona sneltest Kimswerd

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Corona test zonder auto Kimswerd openbaar vervoer alleen testen zonder klachten Kimswerd
 • Bus naar Heerenveen via Sneek
 • Loop naar Heerenveen, Busstation
 • Bus naar Drachten Sneldienst
 • Loop naar Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten, Nederland

GGD Testlocatie Kimswerd

GGD Kimswerd afspraak maken

Routes naar GGD Fryslân vanaf Kimswerd

teststraat GGD Kimswerd Drive-in autoroute

Teststraat GGD Kimswerd coronatest auto route
 • Rijd naar het zuidwesten op de Jan Timmerstraat, richting de Buren
 • Sla rechtsaf naar de Greate Pierwei
 • Weg vervolgen naar de Harlingerweg
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Kimswerderlaan
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag de oprit naar N31 op richting Harlingen/Leeuwarden
 • Voeg in op de N31
 • Weg vervolgen naar de A31 (borden naar Franeker)
 • Weg vervolgen naar de A31
 • Weg vervolgen naar de N31
 • Neem afslag 23-Leeuwarden-Noord richting Leeuwarden-Noord
 • Weg vervolgen naar de Harlingerstraatweg
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Heliconweg
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Tesselschadestraat
 • Sla rechtsaf naar de Reviusstraat
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen op corona bij GGD Kimswerd zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar GGD coronatest Kimswerd

Gratis coronaviurs test van GGD Kimswerd, route met de fiets
 • Fiets naar het noordwesten, richting de Jan Timmerstraat
 • Sla linksaf naar de Jan Timmerstraat
 • Sla linksaf naar de Greate Pierwei
 • Weg vervolgen naar de Sytzamaweg
 • Sla linksaf naar de Monnikenweg
 • Sla rechtsaf naar de Jonkerschap
 • Weg vervolgen naar de Hitzumerweg
 • Weg vervolgen naar de Achlumerweg
 • Weg vervolgen naar de Hoofdweg
 • Weg vervolgen naar de Franekerweg
 • Sla linksaf naar het Binnenpad
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar het Hitzumer Binnenpad
 • Scherpe bocht naar links richting de Anna Maria van Schurmansingel
 • Sla linksaf naar de Anna Maria van Schurmansingel
 • Weg vervolgen naar de Stationsweg
 • Weg vervolgen naar het Oud Kaatsveld
 • Weg vervolgen naar de Leeuwarderweg
 • Sla rechtsaf richting de G.D. Swanenburg de Veijestraat
 • Weg vervolgen naar de G.D. Swanenburg de Veijestraat
 • Sla linksaf naar het Schapendijkje
 • Weg vervolgen naar de Strjitwei
 • Sla linksaf om op de Strjitwei te blijven
 • Flauwe bocht naar links naar de Hearewei
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf richting de Rypsterdyk
 • Sla linksaf naar de Rypsterdyk
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Ryksstrjitwei
 • Sla rechtsaf om op de Ryksstrjitwei te blijven
 • Weg vervolgen naar de Rypsterdyk
 • Sla rechtsaf naar de Bokmasingel
 • Scherpe bocht naar rechts bij de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Ritsumasyl
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf naar de Bisschopsrak
 • Weg vervolgen naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Wandelroute Kimswerd

coronavirus test zonder vervoer vanuit Kimswerd
 • Loop naar het noordwesten, richting de Jan Timmerstraat
 • Sla linksaf naar de Jan Timmerstraat
 • Sla linksaf naar de Greate Pierwei
 • Weg vervolgen naar de Sytzamaweg
 • Sla linksaf naar de Monnikenweg
 • Sla rechtsaf naar de Jonkerschap
 • Weg vervolgen naar de Hitzumerweg
 • Weg vervolgen naar de Achlumerweg
 • Weg vervolgen naar de Hoofdweg
 • Weg vervolgen naar de Franekerweg
 • Sla linksaf naar het Binnenpad
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar het Hitzumer Binnenpad
 • Flauwe bocht naar links om op het Hitzumer Binnenpad te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Zuidelijke Industrieweg
 • Weg vervolgen naar de Julianastraat
 • Weg vervolgen naar de Zuidelijke Industrieweg
 • Sla linksaf naar de Stationsweg
 • Weg vervolgen naar het Oud Kaatsveld
 • Weg vervolgen naar de Leeuwarderweg
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Weg vervolgen naar de Rijksstraatweg
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
 • Weg vervolgen naar de Strjitwei
 • Sla linksaf om op de Strjitwei te blijven
 • Flauwe bocht naar links naar de Hearewei
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar links naar de Strjitwei
 • Weg vervolgen naar de Ryksstrjitwei
 • Weg vervolgen naar de It Aldln
 • Weg vervolgen naar de Ballensvaart
 • Weg vervolgen naar de It Aldln
 • Sla rechtsaf naar de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Ritsumasyl
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar de Simon Vestdijkwei
 • Sla rechtsaf naar de Balthasar Bekkerwei
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar het Fryslnplein
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Ga rechtdoor op de Heliconweg
 • Sla rechtsaf om op de Heliconweg te blijven
 • Sla linksaf om op de Heliconweg te blijven
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Heliconweg
 • Sla linksaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar GGD Kimswerd

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Route ggd-fryslan coronatest zonder auto Kimswerd, maar met openbaar vervoer. Plus de corona maatregelen kimswerd
 • Loop naar Kimswerd, Carpe Diem
 • Bus naar Leeuwarden via Harlingen
 • Loop naar Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden, Nederland
Teststraat Kimswerd Afspraak maken

In de buurt

Snelle PCR-test met Reisdocument
☝Vandaag uw PCR-test met 15% korting☝