Bij GGD test straat in Jouswier zijn verschillende test-locaties ingericht om te testen vaak een 'bike and drive through' teststraat.

Testlocaties in Jouswier – GGD teststraat Jouswier

Sneltestlocatie Jouswier

De dichtstbijzijnde teststraat locatie voor een sneltest in Jouswier is COVIDtest Drachten. Deze testlocatie is gevestigd op Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten. Maak hieronder een afspraak:

Routebeschrijvingen snel test straat Jouswier

Drive in met de auto naar teststraat

teststraat sneltest Jouswier auto route

Drive in met de auto naar teststraat

 • Rijd naar het noordoosten op de Bergsmawei, richting de Humaldawei/de N358
 • Sla linksaf naar de Humaldawei/de N358
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Lauwersseewei/de N361
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar Sintrale As/de N361
 • Neem op de rotonde de 2e afslag op de N356 richting Broeksterwld/Leeuwarden/Drachten
 • Neem de 3e afslag op de rotonde en ga de oprit N31 op
 • Voeg in op de N31
 • Neem afslag Drachten richting Drachten
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen in een teststraat Jouswier zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar de teststraat voor een sneltest Jouswier

commerciële corona test Jouswier fiets route
 • Fiets naar het noordoosten op de Bergsmawei, richting de Humaldawei/de N358
 • Sla rechtsaf naar de Humaldawei/de N358
 • Sla linksaf naar de Humaldawei
 • Weg vervolgen naar de Uniastrjitte/de N358
  Ga verder op de N358
 • Sla rechtsaf naar de Sylsterwei/de N358
 • Sla linksaf naar het Slenkpad
 • Sla rechtsaf naar de Willem Lorweg
 • Sla linksaf om op de Willem Lorweg te blijven
 • Sla linksaf naar de Meester Andreaestraat
 • Weg vervolgen naar de Gysbert Japicxstrjitte
 • Weg vervolgen naar de Johannes Bogermanstraat
 • Weg vervolgen naar de Adje Lambertszlaan
 • Weg vervolgen naar het Beukenlaantje
 • Sla linksaf naar de Tollingasingel
 • Weg vervolgen naar de Tollingawei
 • Sla linksaf naar de Paradyske
 • De Paradyske draait naar rechts en wordt de Swaddepaed
 • De Swaddepaed draait iets naar rechts en wordt de Swaddepaad
 • Sla linksaf om op de Swaddepaad te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Einsteinstraat
 • Sla linksaf naar de Jeltingalaan
 • Weg vervolgen naar de Stationsstraat
 • Sla linksaf naar de Voorstraat
 • Sla rechtsaf naar de Kuipersweg
 • Weg vervolgen naar de Lutkepost
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Lutkepost/de N358
  Ga verder op de N358
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Brgeloane/de N358
  Ga verder op de N358
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Uterwei/de N358
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Uterwei/de N358 te blijven
  Ga verder op de N358
 • Sla rechtsaf naar de Hurde Eker
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf naar de Koartwld
 • Weg vervolgen naar de Molenweg
 • Sla linksaf naar de Groningerstraat
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Scheiding/de N358
 • Sla rechtsaf naar De Skieding
 • Weg vervolgen naar de Alde Laweiswyk
 • Sla linksaf naar De Feart
 • Sla rechtsaf naar De Doese
 • Sla rechtsaf naar de Nipkowlaan
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Ureterpvallaat
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Wandelroute naar de snelteststraat Jouswier

coronavirus test zonder vervoer vanuit Jouswier
 • Loop naar het noordoosten op de Bergsmawei, richting de Humaldawei/de N358
 • Sla rechtsaf naar de Humaldawei/de N358
 • Sla rechtsaf naar de Achterwei
 • Sla linksaf om op de Achterwei te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Stienfeksterwei
 • Sla rechtsaf naar de Wlddyk
 • Sla linksaf naar de Weardebuorsterwei
 • Weg vervolgen naar de Keuningsbrug
 • Weg vervolgen naar de Eelke Meinertswei
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Trekwei/de N910
 • Sla linksaf naar De Triemen
 • Weg vervolgen naar de Triemsterloane
 • Weg vervolgen naar de Koarteloane
 • Weg vervolgen naar de Achterwei
 • Sla rechtsaf naar de Fedde de Vriesstrjitte
 • Sla linksaf naar de Sparrewei
 • Sla rechtsaf naar de Sanbultsterwei
 • Weg vervolgen naar de Pella
 • Weg vervolgen naar de Sanbultsterwei
 • Sla rechtsaf naar De Wedze
 • Sla rechtsaf naar de Wedzebuorren/de N355
  Ga verder op de N355
 • Sla linksaf richting de Rykswei
 • Sla rechtsaf naar de Rykswei
 • Sla linksaf naar De Koaten/de N369
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Hege Dyk/de N369
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Landyk/de N369
  Ga verder op de N369
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Betonwei/de N369
 • Sla linksaf richting de Foudenswei
 • Sla rechtsaf naar de Foudenswei
 • Ga rechtdoor op De Boppeste
 • Sla rechtsaf naar de Folgeralaan/de Folgersterloane
  Ga verder op de Folgeralaan
 • Sla linksaf naar de Noorderend
 • Weg vervolgen naar de Noorderdwarsvaart
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf naar de Martena
 • Ga rechtdoor op de Butewacht
 • Flauwe bocht naar links naar de Tjaarda
 • Sla rechtsaf richting de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Zonnedauw
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar corona sneltest Jouswier

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Corona test zonder auto Jouswier openbaar vervoer alleen testen zonder klachten Jouswier
 • Bus naar Buitenpost Station
 • Loop naar Buitenpost
 • Trein naar Groningen
 • Loop naar Groningen, Hoofdstation
 • Bus naar Heerenveen via Drachten
 • Loop naar Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten, Nederland

GGD Testlocatie Jouswier

GGD Jouswier afspraak maken

Routes naar GGD Fryslân vanaf Jouswier

teststraat GGD Jouswier Drive-in autoroute

Teststraat GGD Jouswier coronatest auto route
 • Rijd naar het noordoosten op de Bergsmawei, richting de Humaldawei/de N358
 • Sla linksaf naar de Humaldawei/de N358
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Lauwersseewei/de N361
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar Sintrale As/de N361
 • Neem op de rotonde de 2e afslag op de N356 richting Broeksterwld/Leeuwarden/Drachten
 • Neem de afslag N355 richting Leeuwarden/Hurdegaryp/Noardburgum/Buitenpost
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Noarder-Omwei/de N355
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Rijksstraatweg/de N355
  Ga verder op de N355
 • Weg vervolgen naar de Groningerstraatweg
 • Ga rechtdoor op de Professor Meester P.S. Gerbrandyweg
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Dammelaan
 • Ga rechtdoor op de Valeriusstraat
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Heliconweg
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Tesselschadestraat
 • Sla rechtsaf naar de Reviusstraat
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen op corona bij GGD Jouswier zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar GGD coronatest Jouswier

Gratis coronaviurs test van GGD Jouswier, route met de fiets
 • Fiets naar het noordoosten op de Bergsmawei, richting de Humaldawei/de N358
 • Weg vervolgen naar de Reidswl
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf bij de Reidswl
 • Weg vervolgen naar de Balthasar Bekkerstrjitte
 • Sla linksaf om op de Balthasar Bekkerstrjitte te blijven
 • Sla linksaf naar de Roptawei
 • Weg vervolgen naar de Dokkumerwei
 • Flauwe bocht naar rechts
 • Sla linksaf bij De Veiling
 • Sla linksaf richting de Rondweg-Noord
 • Sla rechtsaf naar de Rondweg-Noord
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla rechtsaf richting de Rondweg-Noord
 • Sla linksaf naar de Rondweg-Noord
 • Weg vervolgen naar de Mockamastrjitte
 • Sla rechtsaf naar de Holwerderweg/de N356
 • Sla linksaf naar de Betterwird
 • Sla linksaf naar de Hendoweg
 • Sla rechtsaf naar de Jaachpaad
 • Sla linksaf naar de Bannerhs
 • Weg vervolgen naar de Iewal
 • Sla linksaf naar de Iedyk
 • Sla linksaf naar de LF3
 • Sla rechtsaf naar de LF3/de Tergracht
 • Sla linksaf naar de Iedyk/de LF3
 • Sla linksaf naar de LF3/de Zuidermiedweg
  Ga verder op de LF3
 • Sla linksaf om op de LF3 te blijven
 • De LF3 draait naar rechts en wordt de Iepaad
 • Sla linksaf om op de Iepaad te blijven
 • Weg vervolgen naar De Boeg
 • Sla rechtsaf naar de Dokkumertrekweg/de LF3
 • Sla linksaf naar de LF3
 • Weg vervolgen naar de Dokkumertrekweg
 • Neem de voetgangerstunnel
 • Weg vervolgen naar de Noordersingel
 • Sla linksaf om op de Noordersingel te blijven
 • Sla linksaf naar de Spanjaardslaan
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Harlingersingel
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Pier Panderstraat
 • Weg vervolgen naar de Westersingel
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Wandelroute Jouswier

coronavirus test zonder vervoer vanuit Jouswier
 • Loop naar het noordoosten op de Bergsmawei, richting de Humaldawei/de N358
 • Sla linksaf naar de Humaldawei/de N358
 • Flauwe bocht naar links om op de Humaldawei/de N358 te blijven
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Lauwersseewei/de N361
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Lauwersseewei/de N361 te blijven
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Rondweg-Noord
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Flauwe bocht naar links om op de Rondweg-Noord te blijven
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Rondweg-West/de N356
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Birdaarderstraatweg
 • Weg vervolgen naar de Burdaarderstrjitwei
 • Weg vervolgen naar de Klaarkampsterwei
 • Weg vervolgen naar de Dokkumerstraatweg
 • Sla rechtsaf naar de Brugweg
 • Sla linksaf naar de Dominee R.H. Kuipersstraat
 • Sla rechtsaf naar de Tergracht
 • Sla linksaf naar de Iedyk
 • Sla linksaf naar de Zuidermiedweg
 • Weg vervolgen naar de Tichelwurk
 • Sla linksaf
 • Weg vervolgen naar de Iepaad
 • Sla linksaf om op de Iepaad te blijven
 • Weg vervolgen naar De Boeg
 • Sla rechtsaf naar de Dokkumertrekweg
 • Sla linksaf
 • Weg vervolgen naar de Dokkumertrekweg
 • Neem de voetgangerstunnel
 • Weg vervolgen naar de Camstraburen
 • Weg vervolgen naar de Noordersingel
 • Sla linksaf om op de Noordersingel te blijven
 • Sla linksaf naar de Spanjaardslaan
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Harlingerstraatweg
 • Sla linksaf naar de Engelsestraat
 • Ga rechtdoor op het Engelseplein
 • Weg vervolgen naar de Vondelstraat
 • Sla rechtsaf naar de Ruusbroecstraat
 • Sla linksaf om op de Ruusbroecstraat te blijven
 • Weg vervolgen naar de Reviusstraat
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Openbaar vervoer naar GGD Jouswier

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Route ggd-fryslan coronatest zonder auto Jouswier, maar met openbaar vervoer. Plus de corona maatregelen jouswier
 • Bus naar Buitenpost Station
 • Loop naar Buitenpost
 • Trein naar Leeuwarden
 • Loop naar Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden, Nederland
Teststraat Jouswier Afspraak maken

Andere routes

Snelle PCR-test met Reisdocument
☝Vandaag uw PCR-test met 15% korting☝