Bij GGD test straat in Holwerd zijn verschillende test-locaties ingericht om te testen vaak een 'bike and drive through' teststraat.

COVID Klachten? Testen op het coronavirus – GGD Holwerd

Sneltestlocatie Holwerd

De dichtstbijzijnde teststraat locatie voor een sneltest in Holwerd is COVIDtest Drachten. Deze testlocatie is gevestigd op Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten. Maak hieronder een afspraak:

Routebeschrijvingen snel test straat Holwerd

Drive in met de auto naar teststraat

teststraat sneltest Holwerd auto route

Drive in met de auto naar teststraat

 • Rijd naar het zuidoosten op de Waling Dykstrastrjitte, richting de Stasjonswei
 • Ga rechtdoor op de Stasjonswei
 • Sla linksaf naar de Stasjonswei/de N356
  Ga verder op de N356
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Rondweg-West/de N356
  Ga rechtdoor over 2 rotondes
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Lauwersseewei/de N361
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag op de N356 richting Broeksterwld/Leeuwarden/Drachten
 • Neem de 3e afslag op de rotonde en ga de oprit N31 op
 • Voeg in op de N31
 • Neem afslag Drachten richting Drachten
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen in een teststraat Holwerd zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar de teststraat voor een sneltest Holwerd

commerciële corona test Holwerd fiets route
 • Fiets naar het noordwesten op de 10/de LF3/de Waling Dykstrastrjitte, richting de Bollemanssteech
 • Sla rechtsaf naar de LF3/de Plewei
 • Sla rechtsaf naar de Ternaarderwei
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Ternaarderwei te blijven
 • Houd rechts aan en rij door op de Holwerterdijk
 • Ga rechtdoor op de Fiskbuorren
 • Sla linksaf bij de Lytse Wei
 • Sla rechtsaf naar de Holwerterdijk/de N358
  Ga verder op de N358
 • Sla rechtsaf naar de Stasjonswei
 • Weg vervolgen naar de Hantumerweg
 • Weg vervolgen naar de Ternaarderwei
 • Ga rechtdoor op de Stasjonswei
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Dokkumerwei
 • Weg vervolgen naar de Hantumerwei
 • Weg vervolgen naar de Hantumerweg
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Weg vervolgen naar de Stasjonswei
 • Sla rechtsaf naar het Schapedijkje
 • Sla linksaf richting de Harddraversdijk
 • Sla rechtsaf naar de Harddraversdijk
 • Sla linksaf om op de Harddraversdijk te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Hogedijken
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar de Wlddyk
 • Sla linksaf naar de Trekwei/de N910
 • Sla rechtsaf om op de Trekwei/de N910 te blijven
 • Sla linksaf om op de Trekwei/de N910 te blijven
 • Sla rechtsaf om op de Trekwei/de N910 te blijven
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Fogelsanghloane
 • Flauwe bocht naar links naar de Pibo van Domapaad
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf naar de Poelepaed
 • Sla linksaf naar de W.H. van Heemstraweg
 • Weg vervolgen naar de Jeltingalaan
 • Weg vervolgen naar de Stationsstraat
 • Sla linksaf naar de Voorstraat
 • Sla rechtsaf naar de Kuipersweg
 • Weg vervolgen naar de Lutkepost
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Lutkepost/de N358
  Ga verder op de N358
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Brgeloane/de N358
  Ga verder op de N358
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Uterwei/de N358
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Uterwei/de N358 te blijven
  Ga verder op de N358
 • Sla rechtsaf naar de Hurde Eker
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf naar de Koartwld
 • Weg vervolgen naar de Molenweg
 • Sla linksaf naar de Groningerstraat
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Scheiding/de N358
 • Sla rechtsaf naar De Skieding
 • Weg vervolgen naar de Alde Laweiswyk
 • Sla linksaf naar De Feart
 • Sla rechtsaf naar De Doese
 • Sla rechtsaf naar de Nipkowlaan
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Ureterpvallaat
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Wandelroute naar de snelteststraat Holwerd

coronavirus test zonder vervoer vanuit Holwerd
 • Loop naar het zuidoosten op de Waling Dykstrastrjitte, richting de Stasjonswei
 • Weg vervolgen naar de Stasjonswei
 • Sla rechtsaf om op de Stasjonswei te blijven
 • Sla linksaf naar de Stasjonswei/de N356
  Ga verder op de N356
 • Flauwe bocht naar links naar de Holwerderweg/de N356
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Altenastreek
 • Sla rechtsaf naar het Peerdepadsje
 • Sla linksaf richting het Hellingpad
 • Flauwe bocht naar rechts richting het Hellingpad
 • Sla rechtsaf richting het Hellingpad
 • Sla rechtsaf naar het Hellingpad
 • Sla rechtsaf naar het Westerbolwerk
 • Weg vervolgen naar het Baantjebolwerk
 • Sla linksaf naar het Zuiderbolwerk
 • Sla rechtsaf naar de Keppelstraat
 • Sla linksaf naar de Strobosserweg
 • Sla rechtsaf naar de Doctorandus S. van Tuinenleane
 • Sla linksaf naar de Strobosserweg
 • Sla rechtsaf om op de Strobosserweg te blijven
 • Neem op de rotonde de 3e afslag
 • Weg vervolgen naar de Trekwei/de N910
 • Sla rechtsaf naar de Lykpaed
 • Sla rechtsaf richting De Dlle
 • Sla linksaf naar De Dlle
 • Sla rechtsaf naar De Triemen
 • Weg vervolgen naar de Triemsterloane
 • Weg vervolgen naar de Koarteloane
 • Weg vervolgen naar de Achterwei
 • Sla rechtsaf naar de Fedde de Vriesstrjitte
 • Sla linksaf naar de Sparrewei
 • Sla rechtsaf naar de Sanbultsterwei
 • Weg vervolgen naar de Pella
 • Weg vervolgen naar de Sanbultsterwei
 • Sla rechtsaf naar De Wedze
 • Sla rechtsaf naar de Wedzebuorren/de N355
  Ga verder op de N355
 • Sla linksaf richting de Rykswei
 • Sla rechtsaf naar de Rykswei
 • Sla linksaf naar De Koaten/de N369
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Hege Dyk/de N369
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Landyk/de N369
  Ga verder op de N369
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Betonwei/de N369
 • Sla linksaf richting de Foudenswei
 • Sla rechtsaf naar de Foudenswei
 • Ga rechtdoor op De Boppeste
 • Sla rechtsaf naar de Folgeralaan/de Folgersterloane
  Ga verder op de Folgeralaan
 • Sla linksaf naar de Noorderend
 • Weg vervolgen naar de Noorderdwarsvaart
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf naar de Martena
 • Ga rechtdoor op de Butewacht
 • Flauwe bocht naar links naar de Tjaarda
 • Sla rechtsaf richting de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Zonnedauw
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar corona sneltest Holwerd

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Corona test zonder auto Holwerd openbaar vervoer alleen testen zonder klachten Holwerd
 • Bus naar Leeuwarden Sneldienst
 • Bus naar Heerenveen via Drachten
 • Loop naar Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten, Nederland

GGD Testlocatie Holwerd

GGD Holwerd afspraak maken

Routes naar GGD Fryslân vanaf Holwerd

teststraat GGD Holwerd Drive-in autoroute

Teststraat GGD Holwerd coronatest auto route
 • Rijd naar het zuidoosten op de Waling Dykstrastrjitte, richting de Stasjonswei
 • Ga rechtdoor op de Stasjonswei
 • Sla rechtsaf naar de Bjimsterwei/de N356
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Ljouwerterdyk/de N357
  Ga verder op de N357
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Ljouwerterdyk/de N357
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Brdyk/de N357
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Brdyk/de N357
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Brdyk/de N357
  Ga verder op de N357
 • Sla rechtsaf naar de Valeriusstraat
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Heliconweg
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Tesselschadestraat
 • Sla rechtsaf naar de Reviusstraat
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen op corona bij GGD Holwerd zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar GGD coronatest Holwerd

Gratis coronaviurs test van GGD Holwerd, route met de fiets
 • Fiets naar het noordwesten op de 10/de LF3/de Waling Dykstrastrjitte, richting de Bollemanssteech
  Ga verder op de 10/de Waling Dykstrastrjitte
 • Sla linksaf om op de 10/de Waling Dykstrastrjitte te blijven
 • Sla rechtsaf naar de 10/de Foarstrjitte
 • Sla linksaf naar de Ljouwerterdyk
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Ljouwerterdyk/de N357
  Ga verder op de N357
 • Sla linksaf naar de Ljouwerterdyk
 • Sla linksaf naar de Offingaweg
 • Sla linksaf naar de Langebuorren
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Mounebuorren
 • Weg vervolgen naar de Luniastate
 • Weg vervolgen naar de Zuidermiedweg
 • Ga rechtdoor op de Brdyk
 • Ga rechtdoor op de Lege Hearewei
 • Sla linksaf om op de Lege Hearewei te blijven
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Truerderdyk
 • Sla linksaf naar de Griene Leane
 • Sla linksaf om op de Griene Leane te blijven
 • Sla rechtsaf om op de Griene Leane te blijven
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Menno van Coehoornwei
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf naar de Brdyk
 • Ga rechtdoor op de Meester P.J. Troelstraweg
 • Sla linksaf naar de Meester P.J. Troelstraweg/de N357
 • Sla rechtsaf naar de Valeriusstraat
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Sem Dresdenstraat
 • Flauwe bocht naar links naar de Valeriusstraat
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Heliconweg
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 5e afslag en rijd door op de Heliconweg
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Wandelroute Holwerd

coronavirus test zonder vervoer vanuit Holwerd
 • Loop naar het noordwesten op de Waling Dykstrastrjitte, richting de Bollemanssteech
 • Sla linksaf om op de Waling Dykstrastrjitte te blijven
 • Sla rechtsaf naar de Foarstrjitte
 • Sla linksaf naar de Ljouwerterdyk
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Ljouwerterdyk/de N357
  Ga verder op de N357
 • Houd rechts aan en rij door op de Ljouwerterdyk/de N357
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Ljouwerterdyk/de N357 te blijven
 • Flauwe bocht naar links om op de Ljouwerterdyk/de N357 te blijven
 • Flauwe bocht naar links naar de Brdyk/de N357
 • Sla linksaf naar de Brdyk
 • Sla rechtsaf om op de Brdyk te blijven
 • Ga rechtdoor op de Lege Hearewei
 • Sla linksaf om op de Lege Hearewei te blijven
 • Weg vervolgen naar de It Noarderfjild
 • Sla rechtsaf bij de Lysterbeipaad
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar links
 • Sla linksaf naar de Brdyk
 • Ga rechtdoor op de Meester P.J. Troelstraweg
 • Sla linksaf naar de Meester P.J. Troelstraweg/de N357
 • Flauwe bocht naar links om op de Meester P.J. Troelstraweg/de N357 te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Meester P.J. Troelstraweg/de N357 te blijven
 • Sla rechtsaf naar het Valeriusplein
 • Weg vervolgen naar de Valeriusstraat
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Heliconweg
 • Sla linksaf naar de Tesselschadestraat
 • Sla rechtsaf naar de Van der Nootstraat
 • Sla linksaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar GGD Holwerd

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Route ggd-fryslan coronatest zonder auto Holwerd, maar met openbaar vervoer. Plus de corona maatregelen holwerd
 • Bus naar Leeuwarden Sneldienst
 • Loop naar Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden, Nederland
Teststraat Holwerd Afspraak maken

Andere routes

Snelle PCR-test met Reisdocument
☝Vandaag uw PCR-test met 15% korting☝