Bij GGD test straat in De Knipe zijn verschillende test-locaties ingericht om te testen vaak een 'bike and drive through' teststraat.

COVID Klachten? Testen op het coronavirus – GGD De Knipe

Sneltestlocatie De Knipe

De dichtstbijzijnde teststraat locatie voor een sneltest in De Knipe is COVIDtest Drachten. Deze testlocatie is gevestigd op Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten. Maak hieronder een afspraak:

Routebeschrijvingen snel test straat De Knipe

Drive in met de auto naar teststraat

teststraat sneltest De Knipe auto route

Drive in met de auto naar teststraat

 • Rijd naar het westen op de Meyerweg
 • Weg vervolgen naar Het Meer
 • Sla rechtsaf naar de Veensluis
 • Sla rechtsaf naar de Zestienroeden
 • Sla rechtsaf om op de Zestienroeden te blijven
 • Neem op de rotonde de 4e afslag de oprit naar A7 op richting Drachten/Groningen
 • Voeg in op de A7
 • Neem afslag 30a-Drachten en voeg in op de N31 richting Drachten/Burgum/Dokkum/Leeuwarden
 • Neem afslag Drachten richting Drachten
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Ureterpvallaat
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen in een teststraat De Knipe zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar de teststraat voor een sneltest De Knipe

commerciële corona test De Knipe fiets route
 • Fiets naar het oosten op de Meyerweg, richting de Tramweg
 • Sla linksaf naar de Tramweg
 • Weg vervolgen naar de Lang’ein
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf naar Het Hou
 • Weg vervolgen naar Het Skeane Ein
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf naar de Dekemaleane
 • Sla rechtsaf naar de Hegedyk
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla rechtsaf naar de Mientewei
 • Weg vervolgen naar de Jodocus Heeringastraat
 • Weg vervolgen naar de Sjoelstrjitte
 • Flauwe bocht naar links naar De Tsjerk Hiddes
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Hendrik Ringenoldusstrjitte
 • Flauwe bocht naar rechts bij het Sktsje
 • Weg vervolgen naar de Compagnonsfeart
 • Sla linksaf naar de Slsleane
 • Sla rechtsaf naar de Boerestreek
 • Sla linksaf naar de Ald Hearrewei
 • Weg vervolgen naar de Zandlaan
 • Sla rechtsaf naar de Van Harinxmaweg
 • Weg vervolgen naar de Boppefjild
 • Weg vervolgen naar Het Zuid
 • Weg vervolgen naar de Burgemeester Wuiteweg
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Martin Luther Kingsingel
 • Weg vervolgen naar de Zuiderdwarsvaart
 • Sla rechtsaf naar de Uitgang
 • Sla linksaf naar Het Leger
 • Sla rechtsaf naar De Slag
 • Sla linksaf richting de Heideanjer
 • Sla rechtsaf richting de Heideanjer
 • Flauwe bocht naar links naar de Heideanjer
 • Sla linksaf naar de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Kraaiheide
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Wandelroute naar de snelteststraat De Knipe

coronavirus test zonder vervoer vanuit De Knipe
 • Loop naar het oosten op de Meyerweg, richting de Tramweg
 • Sla linksaf naar de Tramweg
 • Weg vervolgen naar de Lang’ein
 • Weg vervolgen naar De Boenders
 • Sla linksaf naar de Hegedyk
 • Sla rechtsaf naar De Plasse
 • Weg vervolgen naar de Alde Dyk
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla rechtsaf naar de Koaibosk
 • Weg vervolgen naar De Streek
 • Weg vervolgen naar de Btewei
 • Sla linksaf naar de Sweachsterwei
 • Weg vervolgen naar de Gerdyksterwei
 • Flauwe bocht naar links om op de Gerdyksterwei te blijven
 • Sla linksaf naar de Beetsterweg
 • Sla rechtsaf naar de Helomareed
 • Weg vervolgen naar het Helomapark
 • Sla linksaf naar de Gealeane
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf richting de Boskwei
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Boskwei
 • Sla rechtsaf naar de Boerestreek
 • Sla rechtsaf naar de Himsterfinnen
 • Weg vervolgen naar de Sderskarren
 • Sla linksaf naar Het Zuid
 • Weg vervolgen naar de Burgemeester Wuiteweg
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Martin Luther Kingsingel
 • Sla rechtsaf bij de Zuiderdwarsvaart
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf naar de Sponturf
 • Sla rechtsaf richting de Beugel
 • Sla linksaf naar de Beugel
 • Sla linksaf naar de Turflaan
 • Sla rechtsaf om op de Turflaan te blijven
 • De Turflaan draait naar links en wordt de Veenscheiding
 • Sla rechtsaf richting de Heideanjer
 • Sla linksaf richting de Heideanjer
 • Sla rechtsaf richting de Heideanjer
 • Flauwe bocht naar links naar de Heideanjer
 • Sla linksaf naar de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Kraaiheide
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar corona sneltest De Knipe

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Corona test zonder auto De Knipe openbaar vervoer alleen testen zonder klachten De Knipe
 • Bus naar Leeuwarden via Gorredijk
 • Loop naar Drachten, Bertilla
 • Bus naar Groningen
 • Loop naar Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten, Nederland

GGD Testlocatie De Knipe

GGD De Knipe afspraak maken

Routes naar GGD Fryslân vanaf De Knipe

teststraat GGD De Knipe Drive-in autoroute

Teststraat GGD De Knipe coronatest auto route
 • Rijd naar het westen op de Meyerweg
 • Weg vervolgen naar Het Meer
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de K.R. Poststraat
 • Sla linksaf om op de K.R. Poststraat te blijven
 • Voeg in op de A32 via de oprit richting Drachten/Joure/Leeuwarden
 • Weg vervolgen naar de N32 (borden naar Leeuwarden)
 • Neem de afslag links naar de N31 richting Harlingen/Stiens/Leeuwarden
 • Neem afslag 24-Leeuwarden richting de Johannes Brandsmaweg/de Westelijke invalsweg
 • Sla linksaf naar de Johannes Brandsmaweg/de Westelijke invalsweg
 • Weg vervolgen naar de Fahrenheitweg
 • Flauwe bocht naar links richting de Zwettestraat
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Zwettestraat
 • De Zwettestraat draait iets naar rechts en wordt de Snekertrekweg
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Heliconweg
 • Flauwe bocht naar rechts richting de Tesselschadestraat
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Tesselschadestraat
 • Sla rechtsaf naar de Reviusstraat
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen op corona bij GGD De Knipe zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar GGD coronatest De Knipe

Gratis coronaviurs test van GGD De Knipe, route met de fiets
 • Fiets naar het westen op de Meyerweg
 • Weg vervolgen naar Het Meer
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de K.R. Poststraat
 • Weg vervolgen naar de Mercurius
 • Sla linksaf naar de Aengwirderweg
 • Weg vervolgen naar de Omweg
 • Sla rechtsaf naar de Leeuwarderstraatweg/de Leeuwarder Straatweg AB
  Ga verder op de Leeuwarderstraatweg
 • Weg vervolgen naar de Rijksstraatweg
 • Sla linksaf om op de Rijksstraatweg te blijven
 • Weg vervolgen naar de Alde Rykswei
 • Sla linksaf naar de It Patroan
 • Sla rechtsaf naar de Feansterdyk
 • Sla rechtsaf om op de Feansterdyk te blijven
 • Sla linksaf naar de Ulbe Twijnstrawei
 • Sla linksaf naar de Ljouwerterdyk
 • Sla linksaf
 • Weg vervolgen naar de Rijksweg
 • Sla rechtsaf om op de Rijksweg te blijven
 • Sla linksaf om op de Rijksweg te blijven
 • Weg vervolgen naar de Overijsselsestraatweg
 • Flauwe bocht naar rechts bij de Tsienzerbuorren
 • Weg vervolgen naar De Trije Romers
 • Weg vervolgen naar de Overijsselsestraatweg
 • Weg vervolgen naar de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Buorren
 • Sla rechtsaf om op de Buorren te blijven
 • Sla linksaf om op de Buorren te blijven
 • Sla linksaf naar de Fopma’s Reed
 • Sla rechtsaf naar de Buorren
 • Weg vervolgen naar de Brdyk
 • Houd links aan en blijf op de Brdyk
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar De Nije Daam
 • Sla linksaf om op De Nije Daam te blijven
 • Sla linksaf naar de Uniadyk
 • Sla rechtsaf
 • Sla linksaf naar de Molkenkelder
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Sudertrimdielsdyk
 • Sla rechtsaf naar de Brdyk
 • Flauwe bocht naar links
 • Neem de voetgangerstunnel
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Gerard Terborchstraat
 • Sla linksaf naar het Van Miereveltplantsoen
 • Sla rechtsaf naar de Julianalaan
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Julianalaan te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla linksaf om op de Julianalaan te blijven
 • Sla rechtsaf om op de Julianalaan te blijven
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar het Stephensonviaduct
 • Weg vervolgen naar de Heliconweg
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Wandelroute De Knipe

coronavirus test zonder vervoer vanuit De Knipe
 • Loop naar het westen op de Meyerweg
 • Weg vervolgen naar Het Meer
 • Flauwe bocht naar links om op Het Meer te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Weg vervolgen naar de Heideburen
 • Weg vervolgen naar de Lindegracht
 • Sla rechtsaf naar de Vleesmarkt
 • Sla linksaf naar de Achter de Kerk
 • Weg vervolgen naar de Fok
 • Sla linksaf naar de Schans
 • Sla rechtsaf om op de Schans te blijven
 • Weg vervolgen naar de Leeuwarderstraatweg
 • Weg vervolgen naar de Rijksstraatweg
 • Sla linksaf om op de Rijksstraatweg te blijven
 • Weg vervolgen naar de Alde Rykswei
 • Sla linksaf naar de It Patroan
 • Sla rechtsaf naar de Feansterdyk
 • Sla rechtsaf om op de Feansterdyk te blijven
 • Weg vervolgen naar de Kleef
 • Sla linksaf naar de Buorren
 • Weg vervolgen naar de Heechein
 • Weg vervolgen naar de Ljouwerterdyk
 • Weg vervolgen naar de Meskenwier
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar de Rijksweg
 • Sla rechtsaf om op de Rijksweg te blijven
 • Sla linksaf naar de Overijsselsestraatweg
 • Sla rechtsaf om op de Overijsselsestraatweg te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts bij de Tsienzerbuorren
 • Weg vervolgen naar De Trije Romers
 • Weg vervolgen naar de Overijsselsestraatweg
 • Weg vervolgen naar de Hegedyk
 • Weg vervolgen naar de Buorren
 • Sla rechtsaf om op de Buorren te blijven
 • Sla linksaf om op de Buorren te blijven
 • Weg vervolgen naar de Brdyk
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Brdyk te blijven
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar De Nije Daam
 • Sla linksaf om op De Nije Daam te blijven
 • Flauwe bocht naar links om op De Nije Daam te blijven
 • Sla linksaf naar de Overijsselselaan
 • Sla linksaf naar de Verlengde Schrans
 • De Verlengde Schrans draait iets naar rechts en wordt de Julianalaan
 • Flauwe bocht naar links om op de Julianalaan te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Ga rechtdoor om op de Julianalaan te blijven
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar het Stephensonviaduct
 • Weg vervolgen naar de Heliconweg
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Heliconweg te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar GGD De Knipe

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Route ggd-fryslan coronatest zonder auto De Knipe, maar met openbaar vervoer. Plus de corona maatregelen de-knipe
 • Bus naar Heerenveen Busstation
 • Loop naar Heerenveen
 • Trein naar Leeuwarden
 • Loop naar Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden, Nederland
Teststraat De Knipe Afspraak maken

In de buurt

Snelle PCR-test met Reisdocument
☝Vandaag uw PCR-test met 15% korting☝