Bij GGD test straat in Blije zijn verschillende test-locaties ingericht om te testen vaak een 'bike and drive through' teststraat.

COVID Klachten? Testen op het coronavirus – GGD Blije

Sneltestlocatie Blije

De dichtstbijzijnde teststraat locatie voor een sneltest in Blije is COVIDtest Drachten. Deze testlocatie is gevestigd op Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten. Maak hieronder een afspraak:

Routebeschrijvingen snel test straat Blije

Drive in met de auto naar teststraat

teststraat sneltest Blije auto route

Drive in met de auto naar teststraat

 • Rijd naar het noorden op de Hoofdstraat, richting de Witteweg
 • Sla rechtsaf naar de Witteweg
 • Sla rechtsaf naar de Ljouwerterdyk/de N357
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Bjimsterwei/de N356
  Ga verder op de N356
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Rondweg-West/de N356
  Ga rechtdoor over 2 rotondes
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Lauwersseewei/de N361
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag op de N356 richting Broeksterwld/Leeuwarden/Drachten
 • Neem de 3e afslag op de rotonde en ga de oprit N31 op
 • Voeg in op de N31
 • Neem afslag Drachten richting Drachten
 • Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen in een teststraat Blije zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar de teststraat voor een sneltest Blije

commerciële corona test Blije fiets route
 • Fiets naar het zuiden op de Hoofdstraat, richting de 10/de Farrewei
 • Sla linksaf naar de 10/de Farrewei
 • Sla linksaf naar de 10/de Zwarteweg
 • Sla rechtsaf naar de 10/de Hogedijk
 • Sla linksaf naar de 10/de Horneweg
  Ga verder op de 10
 • Sla rechtsaf naar de LF3/de Medwerterwei
  Ga verder op de LF3
 • Sla linksaf naar de Flieterpsterdyk/de LF3
 • Sla rechtsaf naar de LF3
 • Sla linksaf om op de LF3 te blijven
 • Scherpe bocht naar links naar de Iedyk
 • Sla rechtsaf naar de Iewal
 • Sla rechtsaf naar de Trekweg/de Trekwei
  Ga verder op de Trekwei
 • Sla linksaf naar de Burdaarderstrjitwei
 • Sla rechtsaf naar de Trekwei
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Melkemaweg
 • Weg vervolgen naar De Kapelle
 • Weg vervolgen naar de Hearewei
 • Sla rechtsaf naar de Singel
 • Weg vervolgen naar de Schwartzenbergloane
 • Weg vervolgen naar de Goddeloaze Singel
 • Flauwe bocht naar rechts
 • Sla linksaf naar de Kkhernewei/de Kkhernsterwei
  Ga verder op de Kkhernsterwei
 • Sla rechtsaf
 • Weg vervolgen naar de Kkhernsterpaed
 • Sla linksaf naar de Hillebrandsreed
 • De Hillebrandsreed draait iets naar rechts en wordt de Swaddepaed
 • Sla rechtsaf naar de Bjirkewei
 • Sla linksaf naar de Agehoeke
 • Sla rechtsaf naar de Ikewei
 • Weg vervolgen naar de Mounewei
 • Sla linksaf naar de Optwizel/de N355
 • Sla rechtsaf naar de De Haven
 • Sla rechtsaf naar de Optwizel
 • Weg vervolgen naar de Rykswei
 • Sla linksaf naar De Koaten/de N369
 • Sla linksaf naar De Koaten
 • Weg vervolgen naar de Tillebuorren
 • Flauwe bocht naar rechts
 • Ga rechtdoor op de Tillewei
 • Sla linksaf om op de Tillewei te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts naar De Buorren
 • Sla rechtsaf naar de Ike Buorren
 • Sla linksaf naar de Lytse Wei
 • Sla rechtsaf om op de Lytse Wei te blijven
 • Sla rechtsaf om op de Lytse Wei te blijven
 • Weg vervolgen naar de Skieppedrifte
 • Sla linksaf naar de Landyk
 • Weg vervolgen naar de Mntsegroppe
 • Sla linksaf
 • Sla rechtsaf
 • Sla rechtsaf naar de Foudenswei
 • Sla rechtsaf naar de Houtigehaechsterwei
 • Sla linksaf naar de Foudenswei
 • Ga rechtdoor op De Boppeste
 • Sla rechtsaf naar de Folgeralaan/de Folgersterloane
  Ga verder op de Folgeralaan
 • Sla linksaf naar de Noorderend
 • Houd links aan en blijf op de Noorderend
 • Sla rechtsaf om op de Noorderend te blijven
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Ureterpvallaat
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Lavendelheide
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar links
  Je vindt je bestemming rechts

Wandelroute naar de snelteststraat Blije

coronavirus test zonder vervoer vanuit Blije
 • Loop naar het zuiden op de Hoofdstraat, richting de Farrewei
 • Sla linksaf naar de Farrewei
 • Ga rechtdoor op de Farebuorren
 • Sla rechtsaf naar de Easterbeintumerdyk
 • Sla linksaf naar de Harstawei
 • Weg vervolgen naar de Hikkaarderdyk
 • Weg vervolgen naar de Kolkhuizerweg
 • Weg vervolgen naar de Kolkhuzerwei
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Tuskendammen
 • Sla rechtsaf naar de Reidfjildswei
 • Sla linksaf naar de Btefjild
 • Sla rechtsaf om op de Btefjild te blijven
 • Sla rechtsaf naar De Hoek
 • Sla linksaf naar de Prysterikker
 • Sla linksaf naar De Wl
 • Sla rechtsaf naar de Zuiderweg West
 • Sla rechtsaf naar de Woudweg
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Woudweg te blijven
 • Weg vervolgen naar de Oude Commissieweg
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Oude Commissieweg te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Oude Commissieweg te blijven
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de H.W.K. Ridder Huyssen van Kattendijkeweg
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Weg vervolgen naar de Van Harinxmaweg
 • Flauwe bocht naar links om op de Van Harinxmaweg te blijven
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de De Koekoekswei
 • Weg vervolgen naar de Bosweg
 • Weg vervolgen naar de Easterein
 • Sla linksaf naar de Bosweg
 • Sla linksaf naar de Polderdyk
 • Sla rechtsaf
 • Flauwe bocht naar rechts
 • Weg vervolgen naar de Kommisjewei
 • Sla linksaf om op de Kommisjewei te blijven
 • Weg vervolgen naar de Nijtap
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar links naar de Nijtap
 • Weg vervolgen naar de Folgeren
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Folgeralaan
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Waterlelie
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Noorderdwarsvaart
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf naar de Martena
 • Ga rechtdoor op de Butewacht
 • Flauwe bocht naar links naar de Tjaarda
 • Sla rechtsaf richting de Zonnedauw
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Zonnedauw
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar corona sneltest Blije

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Corona test zonder auto Blije openbaar vervoer alleen testen zonder klachten Blije
 • Bus naar Leeuwarden Busstation
 • Bus naar Drachten Transferium
 • Loop naar Lavendelheide 4, 9202 PD Drachten, Nederland

GGD Testlocatie Blije

GGD Blije afspraak maken

Routes naar GGD Fryslân vanaf Blije

teststraat GGD Blije Drive-in autoroute

Teststraat GGD Blije coronatest auto route
 • Rijd naar het noorden op de Hoofdstraat, richting de Witteweg
 • Weg vervolgen naar de Klaphornewei
 • Sla linksaf naar de Ljouwerterdyk/de N357
  Ga verder op de N357
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Ljouwerterdyk/de N357
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Brdyk/de N357
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Brdyk/de N357
 • Neem op de rotonde de 2e afslag en rijd door op de Brdyk/de N357
  Ga verder op de N357
 • Sla rechtsaf naar de Valeriusstraat
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Heliconweg
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Tesselschadestraat
 • Sla rechtsaf naar de Reviusstraat
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming rechts

Laten testen op corona bij GGD Blije zonder auto? Dit zijn de opties

Fietsroute naar GGD coronatest Blije

Gratis coronaviurs test van GGD Blije, route met de fiets
 • Fiets naar het zuiden op de Hoofdstraat, richting de 10/de Farrewei
 • Sla rechtsaf naar de 10/de Voorstraat
 • Sla rechtsaf naar de Vogelzangsterweg
 • Sla linksaf naar De Rijp/de Ljouwerterdyk/de N357
  Ga verder op de N357
 • Sla linksaf naar de Ljouwerterdyk
 • Sla linksaf naar de Offingaweg
 • Sla linksaf naar de Langebuorren
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Mounebuorren
 • Weg vervolgen naar de Luniastate
 • Weg vervolgen naar de Zuidermiedweg
 • Ga rechtdoor op de Brdyk
 • Ga rechtdoor op de Lege Hearewei
 • Sla linksaf om op de Lege Hearewei te blijven
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Truerderdyk
 • Sla linksaf naar de Griene Leane
 • Sla linksaf om op de Griene Leane te blijven
 • Sla rechtsaf om op de Griene Leane te blijven
 • Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Menno van Coehoornwei
 • Sla linksaf
 • Sla linksaf naar de Brdyk
 • Ga rechtdoor op de Meester P.J. Troelstraweg
 • Sla linksaf naar de Meester P.J. Troelstraweg/de N357
 • Sla rechtsaf naar de Valeriusstraat
 • Flauwe bocht naar rechts naar de Sem Dresdenstraat
 • Flauwe bocht naar links naar de Valeriusstraat
 • Neem op de rotonde de 2e afslag naar de Heliconweg
  Ga rechtdoor over n rotonde
 • Neem op de rotonde de 5e afslag en rijd door op de Heliconweg
 • Sla rechtsaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Wandelroute Blije

coronavirus test zonder vervoer vanuit Blije
 • Loop naar het zuiden op de Hoofdstraat, richting de Farrewei
 • Sla rechtsaf naar de Voorstraat
 • Sla rechtsaf naar de Vogelzangsterweg
 • Sla linksaf naar De Rijp/de Ljouwerterdyk/de N357
  Ga verder op de N357
 • Houd rechts aan en rij door op de Ljouwerterdyk/de N357
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Ljouwerterdyk/de N357 te blijven
 • Flauwe bocht naar links om op de Ljouwerterdyk/de N357 te blijven
 • Flauwe bocht naar links naar de Brdyk/de N357
 • Sla linksaf naar de Brdyk
 • Sla rechtsaf om op de Brdyk te blijven
 • Ga rechtdoor op de Lege Hearewei
 • Sla linksaf om op de Lege Hearewei te blijven
 • Weg vervolgen naar de It Noarderfjild
 • Sla rechtsaf bij de Lysterbeipaad
 • Sla linksaf
 • Flauwe bocht naar links
 • Sla linksaf naar de Brdyk
 • Ga rechtdoor op de Meester P.J. Troelstraweg
 • Sla linksaf naar de Meester P.J. Troelstraweg/de N357
 • Flauwe bocht naar links om op de Meester P.J. Troelstraweg/de N357 te blijven
 • Flauwe bocht naar rechts om op de Meester P.J. Troelstraweg/de N357 te blijven
 • Sla rechtsaf naar het Valeriusplein
 • Weg vervolgen naar de Valeriusstraat
 • Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Heliconweg
 • Sla linksaf naar de Tesselschadestraat
 • Sla rechtsaf naar de Van der Nootstraat
 • Sla linksaf naar de Harlingertrekweg
  Je vindt je bestemming links

Openbaar vervoer naar GGD Blije

Het is ten strengste verboden om met corona klachten, met het openbaar vervoer te reizen!

Route ggd-fryslan coronatest zonder auto Blije, maar met openbaar vervoer. Plus de corona maatregelen blije
 • Bus naar Leeuwarden Busstation
 • Loop naar Harlingertrekweg 58, 8913 HR Leeuwarden, Nederland
Teststraat Blije Afspraak maken

In de buurt

Snelle PCR-test met Reisdocument
☝Vandaag uw PCR-test met 15% korting☝